Selv om vi bliver ældre, kan vi ikke nødvendigvis holde til at være længere tid på arbejdsmarkedet. Det mener 3F Aalborg, som har sat gang i en underskriftsindsamling med et krav om, at politikerne genovervejer deres planer om at sætte pensionsalderen op. Og det initiativ bakker Uddannelsesforbundet op om.

Det besluttede Uddannelsesforbundet på sit repræsentantskabsmøde i Svendborg onsdag.

- Der er brug for en værdig pensionsalder for alle og et arbejdsmarked, der ikke kører folk i sænk, og derfor en ny model for pensionsalderen, så alle danskere uanset job og uddannelses får mulighed for en værdig alderdom, hedder det i en resolution, som de delegerede på repræsentantskabsmødet har vedtaget.

Reduceres til elementer i regneark

Velfærdsreformerne, der blevet vedtaget i 2006 og 2011 betyder, at alderen for folkepension hæves med et halvt år fra 2019 til 2022.

- Vores krop kan simpelthen ikke holde til en pensionsalder, der knytter sig til en i fremtiden mulig levealder. På vores lærerværelse snakker vi om, hvorvidt det er meningen, at vi skal have rollator med ind, når vi skal inspirere de unge mennesker, lød det fra Isabel Berg, der er medlem af bestyrelsen for sektionen af ungdomsskolelærere i Uddannelsesforbundet, fra talerstolen til de 91 stemmeberettigede.

Uddannelsesforbundet kræver reel debat

Uddannelsesforbundet mener, at der først kan komme en reel debat om, hvordan pensionen skal se ud i Danmark i fremtiden, hvis velfærdsreformen opsiges.

- Det er forskruet at lovgive, at vi skal arbejde indtil graven, eller vi er nær den. Vi skal væk fra det menneskesyn, der reducerer mennesker til regnearks-elementer, der kan skiftes ud ved nedslidning, eller alternativt at vi dør med støvlerne på, påpegede Isabel Berg.

I Uddannelsesforbundets resolution henvises der også til, at der frem mod det kommende folketingsvalg er startet en debat om, hvorvidt bestemte grupper på arbejdsmarkedet skal have ret til at gå på pension tidligere end andre.

Fakta om velfærdsforliget

  • Velfærdsreformen fra 2006 indebar, at efterlønsalderen fra 2019 til 2022 løbende hæves til 62 og pensionsalderen hæves til 67 fra 2024 til 2027.
  • Tilbagetrækningsreform fra 2011 indebar en fremrykning af velfærdsreformen. Med aftalen hæves folkepensionsalderen med et halvt år om året fra 2019 til 2022, så folkepensionsalderen vil være 67 år i 2022.
  • Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år gradvist fra 2018-2023, ved at hæve efterlønsalderen.
  • Nedslidte kan få seniorførtidspension, når de har mindre end fem år til folkepensionen. Der stilles samme krav til tabt arbejdsevne som for ansøgere til førtidspension.

Kilder: arbejderen.dk og wikipedia.dk

Læs forbundets udtalelse

Se udtalelsen 'Opsig velfærdsforliget'