Hvis der skal skabes løsninger for de offentligt ansatte frem til de kommende forhandlinger for de offentligt ansatte (OK21) kræves der dialog.

Sådan lød et af budskaberne fra Mona Striib, som er formand for Forhandlingsfælleskabet, der forhandler overenskomster for de kommunalt og regionalt ansatte, da hun deltog i en paneldebat i forbindelse med Uddannelsesforbundets repræsentantskabsmøde i Svendborg onsdag.

- Vi skal over for arbejdsgiverne signalere, at vi vil diskutere løsninger. At vi inviterer til forhandling, sagde Mona Striib.

For at det kan lykkes, kræver det ifølge topforhandleren, at fagforbundene går i dialog med arbejdsgiverne om alle forhold – også de problematiske – fra nu af og frem til overenskomstfornyelserne. Men løses problemerne ikke i perioden, må der skrues op for konfliktniveauet igen, er noget af det Mona Striib omkring.

Også dialog internt i fagbevægelsen

Ifølge Mons Striib er det dog ikke kun nødvendigt med øget dialog mellem lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne. Også internt i fagbevægelsen på tværs af statens, det regionale og det kommunale områder skal der tales mere sammen.

Forhandlingsfælleskabets formand har derfor allerede inviteret sin pendant på det statslige område, CFU. Her skal forventningerne og kravene til OK21 diskuteres og koordineres. 

- Vi har i Forhandlingsfællesskabet haft tradition for ikke at have konkretiseret vores krav fra de enkelte forbund før i aller sidste øjeblik. Det har betydet, at vi i forberedelserne til overenskomstforhandlingerne aldrig har fået diskuteret til bunds, hvad vi vil. Det har vi taget hul på allerede nu. Men vi er nødt til at kende knasterne, forklarede Mona Striib.

En af knasterne, der er imellem forbundene inden for Forhandlingsfællesskabet, er ifølge hende, om man skal kræve lønstigninger i kroner og ører eller procentvis.

Strategien blev problematiseret

En anden af panelets deltagere – Jonathan Simmel, elektriker og indtil for ganske nylig lærer ved TEC – udtrykte imidlertid bekymring for budskabet om at skrue ned for konfliktniveauet.

- Blandt kollegaerne er der en følelse af, at vi ikke fik en arbejdstidsaftale. Men at vi fik en ligegyldig kommission. Og at vi stadig mangler på den konto. Jeg tror i stedet, at man skal tale den op og sige, at nu tager vi den næste gang, pointerede han.

Mona Striib understregede, at det ikke er forbundenes medlemmer, som skal træde ned af konflikttrappen, men derimod hende og de øvrige forhandlere.

Også fra en tillidsrepræsentant på en erhvervsuddannelse blandt tilhørerne blev strategien om konfliktnedtrapning problematiseret, blandt andet med henvisning til at ikke alle skolers ledelser har valgt at efterkomme OK18-aftalen om retten til betalt spisepause.

Striib: Skal sige fra ved faglige sager

Ligeledes her præciserede Mona Striib sin udmelding.

- Vi skal stå fast på vores rettigheder og de aftaler, der er aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Vi skal signalere, at det fuldstændigt horribelt, at der er arbejdsgivere, som ikke efterkommer overenskomstaftalen, understregede hun.

- Men hvis vi skal vinde befolkningen – og det skal vi næste gang, vi skal forhandle overenskomster – skal vi ikke være kendt for at være dem, der brokker sig hele tiden.

Hvis man hver dag står og siger det samme, så hører folk dig ikke. Men når der er faglige sager, skal vi sige fra, slog hun fast.