Politikerne vil gøre erhvervsuddannelser mere attraktive ved at afsætte 25 millioner kroner til at udbyde flere erhvervsuddannelser tæt på, hvor de unge bor. Hensigten er, at afstanden ikke er skal være en barriere for valg af uddannelse. 

Derudover skal et såkaldt henvisningstaxameter belønne gymnasier for at hjælpe elever videre til en erhvervsuddannelse i de tilfælde, hvor det viser sig, at gymnasiet ikke var det rigtige valg.
Uddannelsesforbundets formand bifalder aftalens hensigt om at gøre det lettere for de unge at vælge en erhvervsuddannelse, men hun tvivler på, at det vil øge antallet af elever.

- Det er positivt, at der kommer fokus på, at de unge skal vælge uddannelse efter interesser, evner og ønsker. Men det er de forkerte knapper, der bliver skruet på her, siger Hanne Pontoppidan.

Gambler med kvaliteten i uddannelserne

Aftalen er indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Puljen på de 25 millioner kroner skal bruges til, at erhvervsskoler, almene gymnasier og VUC’er i 2019-2021 kan oprette nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser i de egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen.  
Hanne Pontoppidan er ikke i tvivl om, at det vil gå ud over kvaliteten i uddannelserne.  
- De gymnasiale uddannelsesinstitutioner har et andet perspektiv, og det betyder, at der ikke vil være det nødvendige erhvervspædagogiske miljø omkring uddannelserne. Derudover er risikoen, at det i stedet for at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne, blot vil være de elever, der allerede i dag søger en erhvervsuddannelse, der vil blive spredt ud på flere adresser. Dermed vil de eksisterende uddannelsesmiljøer blive udtyndet, siger Hanne Pontoppidan og fortsætter:

Læs også

Uddannelsesforbundets baggrundspapir eud 24/7

- Vi forstår godt ønsket om at gøre uddannelserne mere tilgængelige lokalt, men vi løser intet, hvis vi tilbyder de unge et tilbud, der er iltfattigt, når det kommer til et erhvervsfagligt miljø. I stedet bør man gå efter at etablere flere skoletilbud på de eksisterende skoler, hvor eleverne også kan bo, for eksempel eud 24/7.

Tvivler på effekt af henvisnings taxameter til gymnasier

Udover at et større udbud af erhvervsuddannelser, skal et såkaldt henvisningstaxameter tilskynde til, at elever, der oplever at valget af gymnasie var forkert, får støtte til deres omvalg. Det nye taxameter skal give gymnasierne et økonomisk incitament til at hjælpe disse elever videre på en erhvervsuddannelse.  
Hanne Pontoppidan tvivler på, at der vil komme en effekt ud af det:

- Jeg opfatter det som et tilskud, der gives for at passe det nuværende arbejde og lave de henvisninger, de er forpligtede til, siger Hanne Pontoppidan.