Han kan noget helt særligt. Noget man ikke bare lige kan lære. Han er autentisk. Ægte. Troværdig. Han lytter, han ser sine kolleger i øjnene, og så løser han kollegernes problemer i fællesskab med dem. Sådan siger alle i Uddannelsesforbundet, som har mødt lærer og tillidsrepræsentant Christian Drachmann Nielsen.

Grunden, til at der tales om Christian Drachmann Nielsen på forbundshusets gange, er dog ikke mindst, at han har været stærkt medvirkende til, at organisationsprocenten blandt hans kolleger på Tech College Aalborg er steget med ni procentpoint på to år. I en af skolens afdelinger er organiseringsprocenten endda oppe på 100. Og det er altså ikke gået ubemærket hen i Uddannelsesforbundet.

På forbundets repræsentantskabsmøde i Svendborg onsdag fik den 38-årige tillidsrepræsentant derfor overrakt en pris på 10.000 kroner foran omkring 200 tilhørere.

Lader sig ikke slå ud

- Først og fremmest handler det om at skabe en relation og tale til den enkelte kollega, om at vi skal stå sammen, lød det fra en meget overrasket og taknemlig Christian Drachmann Nielsen, der benyttede anledningen til at takke sine tillidsrepræsentant-kollegaer

- Christian er god til at sætte sig ind i ikke-medlemmers sted og til at tale i deres øjenhøjde. Han taler ind til kernen af sine kollegers dagligdag og lytter til de problemer og udfordringer, de har. Han anerkender, at kollegerne har et frit valg, men formår samtidig at tale ind i fællesskabet, forklarer næstformand i Uddannelsesforbundet Morten Bay.

En anden af Christian Drachmann Nielsens evner, som næstformanden fremhæver, er, at han sætter sig mål og ikke lader sig slå ud af modgang.

- Opgaven som tillidsrepræsentant er til tider op ad bakke, og arbejdsopgaverne matcher ikke altid den tid, man tror, det tager. Men når Christian har sat sig et mål, så vil han også lykkes med det. Det er inspirerende, pointerer Morten Bay.

Uddannelsesforbundet afholder repræsentantskabsmøde en gang om året. Sidste år vandt Maria Bjørn fra VUC Lyngby prisen som årets tillidsrepræsentant for sin brug af det sociale medie Twitter.

Forbundet: Derfor er Christian årets tillidsrepræsentant

  • Christian Drachmann Nielsen er initiativtagende og drivende. Han kontakter nyansatte og andre ikke-medlemmer med udgangspunkt i deres hverdag og eventuelle problemer. Han er spørgende og lyttende. Han understreger, at ting løses i fællesskab, og at man har et fælles ansvar som kollega.
  • Han er autentisk – en troværdig kollega, hvilket er væsentligt i hans kontakt til medlemmer og potentielle medlemmer.
  • Han har stået i spidsen for og været driveren for foreningen på skolens profil: synlighed, organisering og tæt til medlemmerne.
  • Organisationsprocenten på Aalborg Tech er med profilen steget med ni procentpoint siden foråret 2017, blandt andet ved hjælp af afholdelsen af arrangementer.
  • Christian Drachmann Nielsen har fået en række ideer til synliggørelse af foreningen, for eksempel beach-flag, kopper med logoer til medlemmer og fejring med lagkage til afdeling med 100 procent organisering.