Når man skal starte på en ny arbejdsplads, er noget af det, man rigtig gerne vil vide, hvad man får i løn, hvad indholdet i arbejdet er, og hvem der bliver ens chef.

Sådan forholder det sig selvfølgelig også for de lærere ved produktionsskolerne og VUC’erne, som 1. november får at vide, at deres arbejdsplads fremover er en af de FGU-skoler, der slår døren op næste år. Problemet er, at ingen af de spørgsmål er afklaret endnu.

- Vi ved, at det fylder for medlemmerne lige nu. Men der er spørgsmål, vi ikke kan svare på endnu. Vi arbejder hårdt for afklaringer, så medlemmerne har et klarere billede inden 1. november, siger formanden for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan.

Overenskomstforhandlingerne er i gang

Når det gælder overenskomsterne – og dermed løn- og arbejdsvilkår – sidder Uddannelsesforbundet ved forhandlingsbordet med Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Her er de første møder blevet afholdt. Men det er stadig for tidligt at sige, hvornår en aftale kan komme i hus.

- Vi sigter imod at få overenskomsten på plads hurtigst muligt. Og vi mener, at både Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen bør have samme interesse, så vi kan få skabt arbejdsro for lærerne og en god start for FGU, forklarer Hanne Pontoppidan.

Uddannelsesforbundets mål er en overenskomst, der sikrer underviserne lærerløn.

- Ingen må gå ned i løn på grund af overflytningen, alle skal være sikret en fremtidig lønudvikling, og alle medarbejdere skal have et ensartet lønforløb, slår forbundsformanden fast.

Institutionsledere udpeges til december

Ifølge Undervisningsministeriets køreplan skal de kommende ledere af FGU-institutionerne være ansat senest 1. december. Det er derfor først på det tidspunkt, at der sættes navn på dem.

- Derfor vil det spørgsmål ikke være afklaret, inden lærerne skal beslutte sig for, om de vil med over på FGU, påpeger Hanne Pontoppidan.

Det er midlertidige bestyrelser – kaldet ”de første bestyrelser” – der skal udpege lederne. Det skulle de egentlig have gjort 1. september. Men sammensætningen af bestyrelserne, der udpeges af undervisningsminister Merete Riisager (LA), er ikke faldet på plads endnu.

Til Altinget oplyste ministeren fredag, at forventningen aktuelt er, at de falder på plads ”inden for de næste par uger”.

Uddannelsesforbundet har repræsentanter i alle bestyrelserne.

- Vores repræsentanter taler for alle kommende FGU-medarbejdere, forklarer Hanne Pontoppidan. De er med til at sikre, at der skabes gode professionelle rammer for undervisningen på den nye uddannelse.

Lærerplanerne er på vej

Et tredje forhold, der heller ikke er afklaret endnu, er, hvad der konkret skal undervises i på FGU.

- Vi vil ikke nå at se de endelige lærerplaner og fagbilag inden 1. november. Men Undervisningsministeriet har inviteret til to møder, hvor de vil fortælle om de næsten færdige lærerplaner og fagbilag. Der vil man kunne danne sig et godt indtryk af, hvad der bliver rammerne omkring det, man skal arbejde med på FGU, forklarer Hanne Pontoppidan.

Møderne er kalendersat henholdsvis 9. og 11. oktober. Alle kan deltage.

Læs mere om FGU

Få et overblik over FGU