Arenalin bliver udskilt. Man ryster. Sveder. Hjertet begynder at banke hurtigere. Man føler, man skal tisse.

Kroppen gør sig klar til at flygte, samtidig med at hjernen er på overarbejde: Hvad hvis klappen pludselig går ned? Er jeg dum at høre på? Får jeg en dårlig karakter? Dumper jeg? Kan jeg nogensinde få et arbejde?

Eksamensangst kan gøre dem, der lider af det, fuldstændigt handlingslammede i en situation, hvor det ellers netop handler om at præstere. Men eksamensfrygt er også en angst, der kan afhjælpes. Og til det er der kommet et nyt virtuelt redskab, fortæller Anne Kristine Schwartzbach, stifter af Confront.

Hun har udviklet en mobil-applikation kaldet Confront til Virtual Reality (VR). Ideen er, at den eksamensangste tager et par VR-briller på, og i brillerne ser en 3D-film af en eksamen.

Eksamensangst er ifølge hende dog blot én af flere angstformer, som applikationen kan være med til at afhjælpe.

Fem scener i 3D

Filmen er delt ind i fem scener. Først står den angste uden for et eksamenslokale. Derefter åbner læreren døren og henter den angste. Dernæst hilser den angste på censoren. Herefter skal den angste trække et eksamensspørgsmål. Og til sidst sidder den angste over for lærer og censor ved eksamensbordet.

Undervejs stiller en behandler, der er uddannet i brugen af applikationen, den angste spørgsmål, som skal få vedkommende til at beskrive sine følelser og kropslige fornemmelser og i sidste ende til at erstatte sine negative angst-tanker med mere positive og rationelle tanker.

- Når man har brillerne på, lukkes alt andet ude. Den store styrke er, at eksamenerne bliver afmystificerede. Via applikationen kan fagpersonen samtidig følge med i, hvad den angste ser, og kan derfor arbejde meget mere kvalificeret med angsten, forklarer Anne Kristine Schwartzbach, der udover at være stifter af Confront er VR-projektkoordinator og skolevægringskonsulent på Behandlingsskolerne i Vanløse.

Jo flere gange den eksamensangste tager en virtuel eksamen, des mere vænner vedkommende sig ifølge Anne Kristine Schwartzbach til det.

Potentiale i VR

VR bliver allerede brugt til behandling af angst. Og ifølge Ali Adjorlu, Ph.d. med speciale i Virtual Reality til børn og unge med autisme ved Aalborg Universitet, går behandling af angst og VR godt hånd i hånd. Det nye ved Anne Kristine Schwartzbachs koncept er at bruge det til at afhjælpe eksamensangst med.

- Jeg tror, det vil virke. Tidligere forskningsstudier har vist, at VR kan afhjælpe en lang række forskellige former for angst, vurderer Ali Adjorlu.

Mia Beck Lichtenstein, forskningsleder og psykolog i Telepsykiatrisk Center i Odense og ved Syddansk Universitet, har været leder af et pilotprojekt, der har vist, at man kan frembringe samme angstrespons i den virtuelle verden som i den virkelige. Også hun vurderer, at VR kan bruges til at behandle eksamensangst.

- Med VR kan man designe scenarier, så man i et trygt forum kan træne det, man frygter allermest. Ved eksamensangst kan det være afvisninger, at man er kedelig at høre på, eller at lærer og censor griner af en, forklarer Mia Beck Lichtenstein.

Behov for flere forsøg

Mia Beck Lichtenstein fremhæver, at VR kan være en billigere og nemmere løsning end at eksponere den angste for den virkelige verden, hvor psykologen skal bruge tid på at køre til den angstfremkaldende situation. For eksempel hvis man lider af højdeskræk, flyskræk eller slangefobi. Men altså også skræk for eksamener.

Mia Beck Lichtenstein pointerer dog også, at der fortsat mangler studier af både effekten og sideeffekterne af VR-behandling af eksamensangst, inden man som ikke-fagperson kaster sig ud i at give eksamensangste VR-briller på.

- Vi skal undersøge, om VR-behandling virker i kontrollerede forsøg, og vi skal undersøge, om man får bivirkninger som cybersickness, der minder om køresyge, pointerer hun.