- Der er nogle udfordringer med spisepausen på nogle af jeres skoler for tiden. Men jeg har en klar forventning om, at der findes en løsning. Sikring af den betalte spisepause var en central del i det statslige OK18-resultat.

Sådan lød det fra CFU’s topforhandler, Flemming Vinther, da han holdt oplæg for tillidsrepræsentanter fra erhvervsskoler og AMU-centre på et tillidsrepræsentant-kursus i begyndelsen af oktober.

Netop status på spisepausen var et emne, som tillidsrepræsentanterne gerne ville høre mere om. På tre erhvervsskoler er spisepausen ikke længere en del af den arbejdstid, som lærerne får betaling for – heller ikke hvis de står til rådighed for eksempelvis at koordinere undervisning med kolleger, tale med elever eller løse administrative opgaver.

Endelig afklaring trækker ud
Den endelig redigering af overenskomsternes tekster tager ofte nogle måneder, efter at overenskomsterne er indgået. Først derefter bliver indholdet i overenskomsten omsat på arbejdspladserne. Dele af OK18-resultaterne trækker dog længer ud end sædvanligt – det gælder blandt andet for afsnittene om spisepausen. Derfor venter Uddannelsesforbundet og andre statslige fagforbund fortsat på aftaleteksten.

- I CFU er vi opmærksomme på jeres problematik og har det på dagsorden, når vi i den kommende uge mødes med Moderniseringsstyrelsen, sagde Flemming Vinter.

Han understreger, at netop sikring af den betalte spisepause har været medvirkende til, at chefforhandleren selv ser OK18-resultatet som succesfuldt.

Det muliges kunst på arbejdstid
Flemming Vinther vurderer, at den arbejdstidskommission, der skal komme med et oplæg, som kan danne grundlag for en ny arbejdstidsaftale for kommunalt ansatte lærere senest i 2021, var den bedst mulige løsning. I hvert tilfælde i det forhandlingsklima, der var under OK18.

- Hvis der var kommet en egentlig ny arbejdstidsaftale i år, så frygter jeg, at indholdet i den højest ville have været Lov 409 med lidt krymmel – og det ville ikke være acceptabelt, sagde Flemming Vinther.

- Og det er min klare oplevelse, at de øvrige faggrupper stadig er optaget af, at også vores underviserkollegaer reguleres af aftaler og ikke ved lov. Derfor vil vi også nøje følge, hvad der sker i kommissionen, fortsatte han.  

Den politiske kapital i spil
Flemming Vinther oplever, at der altid har været solidaritet mellem de forskellige faggrupper i det offentlige. Når den virkede ekstra stærkt under OK18, er det, fordi en række hændelser opstod over en årrække. Lockouten af lærerne i OK13 har sammen med en økonomisk og politisk meget stramt styret offentlig sektor været dele af det fundament, som sammenholdet under OK18 er bygget på.

- Jeg oplever, at solidariteten altid har været der, den har bare været meget mere tydelig under OK18. Og så har vi under OK18 forstået at mobilisere vores medlemmer og kommunikeret vores sammenhold, siger Flemming Vinther.

- Og så har vi formået at bruge den politiske kapital, som både ministre og borgmestre lever af. De vil gerne genvælges og vil ikke konfronteres i Netto med, at de ikke kan finde en løsning. Den politiske kapital er gangbar mønt – og den har været værdifuld under OK18, siger Flemming Vinther.

Opdatering den 10. oktober: Mødet i uge 41 mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen gav ikke nogen løsning på spisepausen i forhold til OK18-resultatet. Der forhandles videre i uge 43.