Tallene for, hvor mange medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages til FGU’en, og hvor stor en del af aktiviteten, som skal flyttes med, er nu sendt fra Undervisningsministeriet til landets 30 VUC’er. Det oplyser Thomas Bugge, leder af Undervisningsministeriets FGU-kontor.

- Vi ved, at der er en stor efterspørgsel efter tallene derude, og at mange sidder og venter på, at den her proces kan komme i gang. Men der er rigtig meget pres på implementeringen lige nu, siger han.

I både lærer- og lederstab har tallene været ventet med stor utålmodighed og nervøsitet.

Officielt kaldes denne del af processen udspaltningsprocenter og lønsumsramme. På mere jævnt dansk betyder det antallet af hoveder, der skal ansættes på en ny FGU-institution fra august næste år, og det antal, der bliver tilbage på VUC. For selv om lærerne på VUC-institutionerne har afgivet deres ønsker om, hvor de gerne vil arbejde fremover, er det reelt tallene fra Undervisningsministeriet og behovet på de enkelte institutioner, der sætter rammerne for, om lærernes ønsker i sidste ende kan opfyldes.

Endelig kom tallene

Fra Uddannelsesforbundet er reaktionen glæde over, at tallene endelig er kommet.

- Det har været en meget lang periode, hvor lærerne har gået i usikkerhed om, hvor stor end del af aktiviteten, der skulle flytte, og om de selv skulle flytte med. Der er brug for den her afklaring ude på skolerne, for at de kan komme ordentligt videre. Nu kan processen på skolerne gå i gang, og vi vil følge den tæt og bistå tillidsrepræsentanterne med alt det, de har brug for, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.

Thomas Bugge regner med, at tidsplanen for, at alle skolerne senest 30. november melder ud til hver enkelt medarbejder, hvor de skal have deres arbejdsplads fra 1. august 2019, holder. Og om lærerens ønsker til hvilket område, de fremover skal arbejde på, bliver opfyldt.

- Vi tænker, at der er brug for en afklaring. I morgen er det et år siden, at FGU-aftalen blev indgået, og det er lang tid at gå og vente og ikke helt vide, hvad der skal ske, siger han.

Læs mere

Overblik over FGU