- En aftale er en aftale. Hvis den ikke er det, så er vi i gang med at smide noget meget værdifuldt over bord. Nemlig en gensidig respekt og tillid mellem offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere, der har været med til at opbygge det danske samfund. Derfor er jeg også umådelig ked af, at Moderniseringsstyrelsen ikke vil anerkende, at alle lærere på det statslige område har krav på en betalt spisepause.

Sådan siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan. Det sker, efter at de statslige ansattes forhandlingsorganisation, CFU, har mistet tålmodigheden med Moderniseringsstyrelsen og kræver, at en fælles faglig voldgift skal udlægge forligsteksten om retten til betalt spisepause fordi staten og medarbejderne ikke selv kan nå til enighed.

Retten til spisepausen var et af de mest omtalte punkter af OK18-forliget på statens område. Gennem flere måneder har CFU mødtes med Moderniseringsstyrelsen for at få præciseret, at alle statsansatte har ret til en betalt spisepause.

På Uddannelsesforbundets område er spisepausen i dag ikke betalt for lærerne på tre erhvervsskoler og et AMU-center – heller ikke selv om lærerne reelt står til rådighed, hvis elever eller ledelser har brug for dem i spisepausen. I alt har omkring en procent af de statslige ansatte ikke kunnet få anerkendt retten til betalt spisepause.

Et mæglingsmøde mellem Moderniseringsstyrelen og CFU tirsdag den 20. november endte uden afklaring på problemet med spisepausen. Derfor har CFU nu fået nok og vil have afgjort sagen ved en faglig voldgift.

- Det er helt uhørt, at sagen har udviklet sig sådan. Sikringen af den betalte spisepause til alle var netop medvirkende til, at vores medlemmer stemte OK-forliget hjem. Innovationsminister Sophie Løhde har tidligere tilkendegivet, at de statslige arbejdsgivere ville samarbejde og ønskede en mere tillidsfuld vej. Helt ærligt må jeg sige, at det tilsagn holdt meget kort, siger Hanne Pontoppidan.

Hvad er en faglig voldgift?

- En faglig voldgift behandler blandt andet sager om tolkningen af kollektive overenskomster, mens Arbejdsretten behandler sager om brud på overenskomsten 
- En faglig voldgifter kan nedsættes, når der er behov for en afgørelse i en konkret sag. Arbejdsgiver- og lønmodtagersiden bliver enige om en opmand, der som regel er en højesteretsdommer, som også sidder i Arbejdsretten. Ud over opmanden udpeges der to voldgiftsmænd fra hver side
- En sag for en faglig voldgift forberedes og afvikles på samme måde som andre voldgiftssager. Der er ikke offentlig adgang, og afgørelserne er heller ikke offentlige.