En betalt spisepause er en ret for alle lærere ansat i staten. Det har CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg – aftalt i det overenskomstforlig, der blev indgået med Moderniseringsstyrelsen i april. Lønmodtagersiden har derefter troet, at en aftale er en aftale. Det har vist sig ikke at holde stik.

Trods flere måneders forhandlinger er det ikke lykkedes at få Moderniseringsstyrelsens – som selv har indgået aftalen – til at acceptere, at medarbejderne på seks erhvervsskoler, AMU-centre og gymnasier også har krav på en betalt spisepause. Forhandlingerne brød derfor sammen.

CFU er nu i gang med at anlægge en faglig voldgift, hvor en højesteretsdommer sammen med repræsentanter fra lønmodtagersiden og arbejdsgiveren, skal tolke overenskomstteksten. Det forventes, at der går mindst 12 måneder inden voldgiften har afgjort sagen.

På et stormøde den sidste torsdag i november var formændene for de statslige fagforbund indkaldt til stormøde af CFU. Her kom det frem, at der var en bred opbakning til at anlægge en faglig voldgift for at sikre de sidste lærere, den betalte frokostpause. De lærere, hvor frokostpausen ikke er en del af arbejdstiden, udgør cirka én procent af de statslige ansatte. Mødte endte med, at et samlet CFU bakkede lærerne op i en fælles udtalelse.  

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan var glad for opbakningen fra de øvrige forbund.

- Det varmer, når de øvrige fagforbund står skulder ved skulder sammen med os. Sammen kan vi sikre, at de sidste lærere også får den betalte spisepause, som de har ret til. Netop den betalte spisepause var en af årsagerne til, at mange medlemmer stemte ja til OK18-forliget, siger Hanne Pontoppidan.

Udtalelse fra CFU-stormøde 29. november 2018