Når den nye forberedende grunduddannelse, FGU, til august næste år for første gang slår dørene op, bliver det med færre elever, end man tidligere havde antaget.

Og det betyder, at FGU får ”mindre formue, mindre bygninger og færre medarbejdere overdraget”, erkender undervisningsminister Merete Riisager (LA) i et skriftligt svar til Mattias Tesfaye (S).

Det skriver Altinget.dk.

Ifølge ministeren betyder det blot, at FGU-institutionerne i udgangspunktet bliver indrettet til lavere aktivitet. Og det kan ifølge Merete Riisager blive en fordel for de nye institutioner.

- Det giver FGU-institutionen mulighed for vækst, herunder at ansætte nyt personale, der starter direkte i den nye institution i overensstemmelse med de konkrete behov, skriver undervisningsministeren.

Problem for undervisningens kvalitet

Blandt andre næstformanden for Produktionsskoleforeningen, Gert Møller, ser sig imidlertid ikke enig i ministerens vurdering.

- Institutionerne var planlagt med forventningen om, at det almene spor skulle være større. Den mindre aktivitet kan betyde, at det bliver vanskeligt at tilbyde alle valgfag mange steder, påpeger Gert Møller over for Altinget.dk.

Også hos Uddannelsesforbundet er man bekymret for, at det kan gå ud over kvaliteten af undervisningen på FGU, at færre elever og dermed færre lærere end ventet skal starte på FGU. Det betyder nemlig, at der vil blive overdraget færre lærere fra VUC – især inden for den forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisningen (OBU).

Ifølge formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan kan det især blive problematisk på ordblindeområdet.

- OBU-lærerne er tiltænkt en rolle, hvor de både skal stå for selve den handikap-kompenserende ordblindeundervisning og være konsulenter for alle deres kolleger, som skal stå for inkluderende undervisning, hvor der tages hensyn til de ordblinde, sagde forbundsformanden, da det stod klart, at færre VUC-lærere skulle overføres til FGU.

Der skal dog også overføres lærere fra oplysningsforbund, erhvervsuddannelser og ungdomsskolen til FGU.

- Jeg håber, at det løser problemet. Det vil være vigtigt, at FGU-institutioner ikke begynder at nyansætte, før de har samlet billede af kompetencerne fra samtlige afgivende institutioner, påpeger Hanne Pontoppidan.

Bekymring for FGU-institutioners startøkonomi

Både Produktionsskolens næstformand, Gert Møller, og Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er bekymret for, hvad nedjusteringen af aktiviteten kommer til at betyde for FGU-institutionernes økonomi.

Det samme er Socialdemokratiets Mattias Tesfaye.

- Mange skoler vil starte med en lidt skrøbeligere økonomi, pointerer Mattias Tesfaye over for Altinget.dk

- I en situation, hvor vi ønsker FGU-skoler i hele landet, så forudsætter det en vis aktivitet, tilføjer han.