Når FTF og LO 1. januar 2019 går sammen som den nye hovedorganisation Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, bliver det med Uddannelsesforbundets formand som medlem af hovedbestyrelsen.

Det oplyser FTF på sin hjemmeside.

- Vi har brug for en samlet stærk fagbevægelse. Og vi har brug for at kunne samle kræfterne i en ny hovedorganisation med større analyse- og gennemslagskraft, siger forbundsformand Hanne Pontoppidan.

FH bliver hovedorganisation for omkring 1,4 millioner danske lønmodtagere.

FH’s top kommer desuden til at bestå af en daglig ledelse og et forretningsudvalg.

I slutningen af oktober holdt hovedbestyrelsen sit første møde for at vedtage hovedorganisationens nye navn og logo.