Det har længe stået klart, at den nye forberedende grunduddannelse (FGU), der åbner dørene næste sommer, overvejende skal bestå af alle de nuværende lærere ved produktionsskolerne og en andel af lærerne ved VUC’erne.

Der er blevet regnet med, at det er omkring en fjerdedel af VUC inklusiv HF og dermed hver fjerde VUC-lærer, som vil skulle møde ind på en FGU-skole 1. august 2019. Men det kommer til at være en del færre. Det står klart, efter at Undervisningsministeriet har udsendt en samlet opgørelse.

Af ministeriets tabel fremgår det således, at kun et enkelt VUC – nemlig Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern – skal afgive mere end hver fjerde af sine lærere, mens eksempelvis VUF blot skal skille sig af med seks procent. Medianen for de i alt 28 VUC’er er 13 procent.

- Umiddelbart kan det lette noget af presset på nogle af de lærere, som er og har været bange for at blive tvunget til at arbejde på FGU mod deres vilje. Udpegningen er gået i gang nogle steder, og det er for mange en voldsom omvæltning at få at vide, at de skal flytte arbejdsplads. Det er vigtigt, at udpegningen sker på baggrund af opstillede kriterier og på et sagligt grundlag, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Ministeriet er kommet frem til overdragelsesprocenten ved at beregne gennemsnittet af elever under 25 år, der gik på AVU, FVU og OBU i 2016 og 2017. Herfra har undervisningsministeriet blandt andet trukket de unge, der enten er i gang med eller har gennemført en uddannelse, samt unge under 25 år, der er i job mere end 20 timer om ugen.

- Der har vist sig at være flere unge, der skulle trækkes fra og dermed fortsat gå på VUC, end ventet, forklarer Hanne Pontoppidan.

Kan gå ud over undervisningen

Hos Uddannelsesforbundet er man bekymret for, at det kan gå ud over FGU-tilbuddet, at færre elever og dermed færre lærere end ventet skal starte på FGU. Det er nemlig især inden for den forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisningen (OBU), at der vil blive overdraget færre lærere til FGU end ventet.

- Vi har et ønske om, at FGU får en bredt sammensat personalegruppe fra forskellige kulturer med de rigtige kompetencer. Og selv om der bliver overført færre FVU- og OBU-lærere til FGU, kommer behovet for deres kompetencer stadig til at være der på FGU, påpeger Hanne Pontoppidan.

Ifølge hende er det særligt problematisk på ordblindeområdet.

- OBU-lærerne er tiltænkt en rolle, hvor de både skal stå for selve den handikap-kompenserende ordblindeundervisning, og være konsulenter for alle deres kolleger, som skal stå for inkluderende undervisning, hvor der tages hensyn til de ordblinde, forklarer forbundsformanden.

Der ser ifølge hende også ud til at blive den udfordring, at der formentlig bliver behov for særlige FVU-kompetencer i forbindelse med et basisforløb for eleverne på FGU.

Forbundet arbejder på flere fronter

Uddannelsesforbundet er i dialog med Undervisningsministeriet om problemstillingerne for både ordblindeundervisningen og basisforløbet.

Desuden samarbejder forbundet med ministeriet om at gøre overflytningen så smertefri som muligt for de berørte lærere.

- Vi arbejder også intenst for at få en overenskomst på plads med Moderniseringsstyrelsen. Og så gør vi alt, vi kan, for at klæde tillidsrepræsentanterne så godt på som overhovedet muligt, så de kan vogte over, at udpegningsprocessen foregår ordentligt, fremhæver Hanne Pontoppidan.