Det er også min konflikt.

Sådan lyder teksten på et badge til at sætte på tøjet. Det er udarbejdet specielt til den del af Uddannelsesforbundets medlemmer, som ikke kan lockoutes eller udtages til strejke. Enten fordi de er ansat på tjenestemandslignende vilkår, eller fordi de indgår i et nødberedskab på deres arbejdsplads.

Badges, som netop er rettet mod de, der ikke er direkte i konflikt, vil sammen med andet materiale blive fordelt rundt til forbundets medlemmer i begyndelsen af april.

Du og dine kolleger har også mulighed for at deltage i de større demonstrationer udenfor arbejdstiden, som kommer til at foregå rundt om i landet. Vi vil løbende opdatere forbundets hjemmeside, når de forskellige arrangementer bliver mere konkrete.  De fleste arrangementer vil blive lavet i samarbejde med andre fagforbund.

Også på de sociale medier er der skabt et fællesskab på tværs af fagforbund. Her har samtlige organisationer fra den offentlige sektor udarbejdet et fælles slogan ”En løsning for alle”, der vil gå igen i en række kampagner.

På forbundets Facebook-side kan du for eksempel hente et vandmærke, som du kan lægge på den Facebook-profil med ”En løsning for alle”. Lige som du på www.enløsningforalle.dk kan bakke op om de lønmodtagersidens ønske om at få en reel løsning på den kommende konflikt.

Vi vil løbende holde dig og dine kolleger orienteret, når der kommer nye aktiviteter.