Innovationsminister Sophie Løhde har trukket lockout-kortet, efter at lønmodtagerorganisationerne for de statsansatte fredag varslede strejke.

- Vi må konstatere, at lønmodtagerorganisationerne har varslet strejke for nogle af de aller mest vitale områder af samfundet, angiver innovationsministeren i en pressemeddelelse som begrundelse for lockouten.

Lockout-varslet omfatter omkring 120.000 statsansatte, der dermed ser ud til at blive forment adgang til deres job fra 10. april. Cirka 10.000 statsansatte vil ikke blive omfattet, oplyser Sophie Løhde. Det vil formentlig være ansatte i vitale dele af statsapparatet.

Lønmodtagerorganisationerne, som tilsammen repræsenterer 180.000 statsansatte, varslede fredag strejke, hvilket betyder, at de omfattede statsansatte står til nedlægge arbejdet fra 4. april.

Med strejkevarslet udtog hver lønmodtagerorganisation 10-15 procent af deres medlemmer til at strejke. For Uddannelsesforbundet gjaldt det lærere på VUC’erne i København, Odense og Aalborg, på produktionsskolerne på Fyn og i Aalborg, på AMU på Fyn samt på enkelte skoler inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Innovationsministerens lockout-varsel ændrer ikke ved, at de skal strejke fra 4. april. Samtidig vil de være lockoutet fra 10. april – medmindre parterne kan blive enige om en overenskomstaftale, inden konflikten starter.

Kommunalt ansatte

Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer de offentligt ansatte i kommuner og regioner, besluttede på et repræsentantskabsmøde fredag at varsle konflikt i kommuner og regioner – ligesom på det statslige område med virkning fra 4. april.

Meldingen kom, kort efter at CFU, der repræsenterer de statsansatte, havde indgivet sit strejkevarsel.

Der er også på det kommunale område mulighed for, at arbejdsgiveren, Kommunernes Landsforening, vælger at besvare et strejkevarsel med et varsel om lockout. Det er ikke sket – endnu.

Kommunernes Landsforening kan vælge at lockoute såvel bestemte grupper som alle ansatte.

På det kommunale område omfatter Uddannelsesforbundets medlemmer sprogcenterlærere, ungdomsskolelærere og vejledere.