En hurtig første gennemlæsning peger på, at Træningscentret for Arbejdsmarkedsuddannelser, TAMU, er undtaget. Det samme er en række lærere på produktionsskoler, der arbejder med dyrehold eller udbetaling af skoleydelse (ikke alle). Enkelte andre skoler har også undtagelser, men det er meget få. 

Det kan undre, at det er dyrehold og ikke elever, der er afsættet for Moderniseringsstyrelsens vurderinger af, hvem der bør undtages for lockouten. Men det blev på den anden side gjort klart på Sophie Løhdes pressemøde om lockouten, at dyrevelfærden fylder meget for regeringen...

Noget, der desuden springer i øjnene, er, at Moderniseringsstyrelsen fritager nogle fra lockouten, som allerede er strejkeramt. Det er naturligvis det mest vidtgående varsel, der gælder, når begge varslinger bliver en realitet.

Vi vil nu gå i gang med at vurdere lockoutvarslerne én for én, og herefter informere jer nærmere, så snart vi er igennem bunkerne.

Varslerne fra KL er stadig ikke kommet, men de har også nogle ekstra dage at løbe på.