De kommunalt ansattes arbejdsgiver, Kommunernes Landsforening (KL), har på et hovedbestyrelsesmøde i Aalborg onsdag eftermiddag vedtaget en lockout af de kommunalt ansatte.

Det sker, efter at lønmodtagerorganisationerne for de kommunalt ansatte tirsdag varslede strejke, og i forlængelse af at innovationsministeren har varslet lockout af de statsansatte.

KL’s lockout-varsel omfatter omkring 250.000 kommunalt ansatte, der dermed ser ud til at blive forment adgang til deres job fra 10. april, hvor lockouten ifølge KL kan træde i kraft.

Lockouten gælder samme dag som statens

Lønmodtagerorganisationerne, som tilsammen repræsenterer 564.000 kommunalt ansatte, varslede tirsdag strejke, hvilket betyder, at de kommunalt ansatte skal nedlægge arbejdet fra 4. april.

Med strejkevarslet udtog hver lønmodtagerorganisation 10-15 procent af deres medlemmer til at strejke. For Uddannelsesforbundet gjaldt det sprogcenterlærere, ungdomsskolelærere og vejledere.

KL’s lockout-varsel betyder, at de fortsat skal strejke fra 4. april, hvorefter de vil være lockoutet fra 10. april – medmindre parterne kan blive enige om en overenskomstaftale, inden konflikten starter.

120.000 statsansatte bliver lockoutet

CFU, der repræsenterer de omkring 180.000 statsansatte, besluttede fredag at varsle konflikt i kommuner og regioner. Ligesom varslet på det kommunale og regionale område har det virkning fra 4. april.

Som modsvar trak arbejdsgiveren på det statslige område, innovationsminister Sophie Løhde, lockout-kortet på et pressemøde onsdag formiddag.

Det lockout-varsel omfatter omkring 120.000 statsansatte, der dermed ser ud til at blive forment adgang til deres job fra 10. april. Cirka 10.000 statsansatte vil ikke blive omfattet, oplyste Sophie Løhde. Det vil formentlig være ansatte i vitale dele af statsapparatet.

På det statslige område omfatter Uddannelsesforbundets medlemmer lærere på VUC’er, produktionsskoler, AMU og inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Det står endnu ikke klart, hvilke statsansatte lærere der ramt af lockouten. De oplysninger har Uddannelsesforbundet endnu ikke modtaget fra innovationsministeren.

Uddannelsesforbundet håber på løsning

Med lockoutvarslerne på henholdsvis det statslige og det kommunale område er en storkonflikt rykket endnu nærmere.

Konflikten kan dog fortsat blive afværget. Forhandlingerne fortsætter nemlig – om end for lukkede døre – i Forligsinstitutionen.

- Det er vigtigt at understrege, at jeg fortsat håber på en løsning. Vi har brug for en løsning. En løsning for alle ansatte, alle arbejdsgivere og Danmark som helhed. Men forudsætningen er, at den sikrer vores medlemmer bedre løn- og arbejdsvilkår, fastslår Uddannelsesforbundet formand, Hanne Pontoppidan.