Der har været forhandlet på højtryk i forligsinstitutionen de sidste uger, og forhandlingerne fortsætter hen over påsken.

Forligsmanden har netop meddelt, at konflikten udsættes i 14 dage, så der er tid til at afsøge, om de nye åbninger kan føre til et forlig.

Vi håber naturligvis, at vi ender med et resultat.

Vi følger op med konkret information i morgen.