Allerede da de kommunalt ansattes arbejdsgiver, Kommunernes Landsforening (KL), kort efter et hovedbestyrelsesmøde i Aalborg onsdag eftermiddag gik ud til de ventende journalister for at annoncere, at de havde vedtaget en lockout, blev jeg bekymret.

Først efter en byge af spørgsmål satte KL’s bestyrelsesmedlemmer tal på, hvor mange de omtrent havde tænkt sig at lockoute. Og da journalisterne begyndte at spørge ind til, hvilke faggrupper og arbejdspladser, der var omfattet, fik de kun tøvende svar.

Flere huller i KL’s varsel

Bekymrende nok er KL ikke blevet meget skarpere siden. I går modtog vi arbejdsgivernes lockoutvarsler på det kommunale område af KL. Ganske som ventet er lærerområdet massivt lockoutet. Det vil sige, at lærerne på ungdomsskoler, sprogcentre og de ansatte i jobcentrene og UU bliver lockoutet i hele landet. Undtaget fra lockouten er de lærere, der underviser specialklasser, og lærere som underviser STU. 

Men det er også alt, vi har fået at vide. Hvem det nøjagtigt er, som er undtaget af lockouten, fremgår ikke af KL’s varsel. Det undrer mig sådan set såre. Det undrer mig sådan set såre.

Lærernes Centralorganisation (LC), som KL har modtaget vores og de øvrige lærerforbunds strejkevarsler fra, har været meget præcis i sit begrænsede varsel. Modsat må jeg bare sige, at KL’s lockoutvarsel har været særdeles upræcist.

Vil se nærmere på KL’s varsel

Desværre er det eneste vi på nuværende tidspunkt kan sige til alle de kommunalt ansatte medlemmer, der selvfølgelig sidder på stolekanten for at vide, om de er omfattet af KL’s lockout på nuværende tidspunkt, er, at foreløbig er billedet, at så godt som alle vore kommunalt ansatte må regne med at blive omfattet af lockouten fra KL.

Vi vil derfor tage kontakt til LC for at vurdere, om KL’s lockoutvarsler er tilstrækkeligt præcise, til at de kan godkendes.

10.000 tillidsfolk samles

Desuden er vi med til at lægge sidste hånd på planlægningen af et stormøde, der skal løbe af stablen i Fredericia 22. marts. Vi forventer, at i omegnen af 10.000 tillidsrepræsentanter fra alle fagforeninger, der har medlemmer på det offentlige område.

Det må være første gang i Danmarkshistorien, at tillidsrepræsentanter fra hele den offentlige sektor er samlet til et møde. Vi vil snarest muligt informere om alt det praktiske i forhold til arrangementet.

Vi forhandler fortsat

Vi er stadig i gang i Forligsinstitutionen og håber fortsat, at det vil føre til et resultat. Ikke desto mindre nærmer den 4. april sig med stadig hastigere skridt, og vi er i fuld gang med at gøre alt klar til, hvis der måtte starte en storkonflikt den dag.

Foreløbig har vi udsendt plakater og flyers til tillidsrepræsentanterne. Vi håber, I vil mangfoldiggøre dem, så så vi får spredt budskabet om, hvorfor vi står i den situation, vi står i lige nu.

Som sagt håber jeg stadig, at det vil være muligt at nå resultat. Men lykkes det ikke det, så er vi klar til konflikt.