Det gjorde mig glad, da forligsmand Mette Christensen onsdag aften valgte at udsætte konflikten med 14 dage. Glad, fordi det giver os yderligere 14 dage til at få forhandlet en løsning. Og glad, fordi hun ikke udsætter en konflikt uden at have et eller andet håb om, at parterne kan nå hinanden i løbet af de 14 dage.

Udsættelsen betyder ikke, at resultatet ligger på den flade - slet ikke. Udsættelsen betyder alene det, som den indeholder – nemlig at vi får 14 dage mere at arbejde i under forligsmandens vinger.

Og vi vil arbejde i de 14 dage. Vi vil, som vi har gjort det hele tiden, forsøge at finde alternative og kreative løsninger, så vi kan lande et forlig, der sikrer jer medlemmer tilfredsstillende resultater.

Lykkes det ikke at blive enig med arbejdsgiverne om et sådant, ja så kommer konflikten.

Jeg ved, at I er dybt frustrerede, fordi I - helt med rette - synes, at nu er grænsen virkelig nået for, hvad I vil bydes på af voresarbejdsgivere. Men samtidig er rigtig mange af jer givet lettede over, at der nu øjnes muligheder. Jeg er helt på linje.

Fortsat parat til konflikt
Vi fortsætter arbejdet i Forligs’en, men vi har samtidig alt parat til en konflikt på det tidspunkt, en sådan måtte starte.

I skal dog være opmærksomme på, at forhandlingerne kan slutte, før de 14 dage er gået. Dermed kan konflikten også starte før.

Husk også at følge med på vores hjemmeside, om der fortsat vil blive afholdt demoer i begyndelsen af april.

Rigtig god påske