I en pressemeddelelse udsætter forligsmand Mette Christensen strejke og lockout i to uger. Det betyder, at de tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger. Det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018. Hun gør dog samtidigt opmærksom på, at hun inden for de to uger kan erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. På femtedagen herefter vil en konflikt gå i gang.

- Det betyder, at de medlemmer, som ind til nu har været strejke- og lockoutomfattede henholdsvis den 4. og 10. april, skal møde på arbejde, til en eventuel ny konfliktstart træder i kraft, siger leder af Uddannelsesforbundets forhandlingsenhed Jens Dam.

Meldingen fra forligsmanden ændrer imidlertid ikke på, hvilke arbejdspladser der er omfattet af konflikten. Det er fortsat de samme, som lønmodtagerorganisationerne har varslet strejke for, og som er ramt af arbejdsgivernes lockoutvarsel.

Der forhandles nu videre i forligsinstitutionen, hvor Mette Christensen vil forsøge at få parterne til at nikke til et mæglingsforslag.

Forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten i yderligere 14 dage. Og dertil kan hun lægge fire dage, hvis hun anser det for muligt at fremlægge et mæglingsforslag.