Arbejdsgiverne har brugt de seneste dage på at fortælle omverdenen, hvordan vi i lønmodtagerorganisationerne kommer til at genere danskere med vores planlagte strejke.

Strejken får konsekvenser. Tusinder af elever kan ikke få deres undervisning. Almindelige og sagesløse danskere tages som gidsler. Det har i grove træk været skræmme-budskaberne fra Løhde.

Derfor virker det ironisk, at arbejdsgiveren på det statslige område, Sophie Løhde, på et pressemøde i dag, onsdag, har annonceret, at alle statsansatte skal lockoutes. Dermed tager hun jo – for at bruge hendes egen logik – langt flere danskere som gidsler.

Nu er omkring 120.000 statsansatte, som bliver omfattet af konflikten. Omkring 10.000 vil blive undtaget, oplyste Løhde. Hvem det præcist drejer sig om, ved vi ikke endnu.

Løhdes (skjulte) motiver

Jeg kan selvfølgelig kun gætte på, hvad hendes motiv er. Formentlig vil hun gerne ramme lønmodtagerorganisationernes økonomi hårdere. Jeg kan være bange for, at det også er en del af hendes strategi, at hun ved, at en konflikt, der omfatter alle statsansatte, vil være relativt kortvarig, fordi regeringen – som hun jo selv er en del af – vil afslutte den med et lovindgreb. Det har vi desværre set før. Og med et folketingsvalg lurende i en ikke alt for fjern horisont, virker det scenarie desværre ikke usandsynligt.

I forhold til spørgsmålet om at dræne os økonomisk, kan jeg berolige jer, kære medlemmer, med, at vi med vores konfliktlånemodel er solidt polstrede.

I forhold til spørgsmålet om hvem statens lockout nøjagtigt rammer, vil du kunne finde de præcise informationer på vores hjemmeside snarest muligt. For at kunne give de oplysninger skal vi nemlig først lige modtage dem af Løhdes embedsfolk.

Vi kan dog allerede på nuværende tidspunkt slå fast, at de medlemmer, som bliver ramt af lockouten, først bliver det med virkning fra 10. april. Dermed skal de statsansatte medlemmer, som er udtaget til strejke fra 4. april, altså først strejke i seks dage, før lockouten træder i kraft.

Kan komme konflikt-varsel fra KL

Klokken 14.30 i eftermiddag holder arbejdsgiverne på det kommunale område, Kommunernes Landsforening (KL), et bestyrelsesmøde i Aalborg. Her vil der formentlig blive taget stilling til, om kommunerne skal følge i statens fodspor og besvare lønmodtagerorganisationernes strejkevarsel med en lockout.

Om det bliver en lockout, hvor alle kommunalt ansatte bliver forment adgang til deres arbejdsplads, eller om det kun bliver bestemte faggrupper, som bliver lockoutet, må tiden vise.

Også her vil vi forsøge hurtigst muligt at oplyse, hvem de berørte er på vores hjemmeside.

Jeg håber på løsning

Med dagens lockout på det statslige område og potentielle lockout på det kommunale område er en storkonflikt alt i alt rykket endnu tættere på.

Her er det dog vigtigt for mig at understrege, at forhandlingerne ikke er lagt helt i graven. De fortsætter – om end for lukkede døre – i Forligsinstitutionen.

Det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg fortsat håber på en løsning. Vi har brug for en løsning. En løsning for alle – ansatte, arbejdsgivere og Danmark som helhed. Men forudsætningen er, at den sikrer vores medlemmer bedre løn- og arbejdsvilkår.