Mens vi stadig håber på forligsmand Mette Christensens formåen, fortsætter planlægningen af en strejke, der kan træde i kraft onsdag den 4. april, og en lockout, der kan træde i kraft tirsdag den 10. april.
Nationalbanken siger, at dansk økonomi er godt rustet til den højkonjunktur, der nu er taget hul på, og skønner nu lønudviklingen i industrien til 8,8 procent  i den kommende treårs periode. Det er helt uforståeligt – og på ingen måde acceptabelt – at Sophies Løhde og Michael Ziegler forestiller sig, at de offentlige ansatte skal spises af med langt mindre. Der er forsat møder i Forligsinstitutionen, men hvis de to arbejdsgiverrepræsentanter ikke rykker sig markant, ja, så er konflikten nok snart en realitet.

Planlægningen er godt i gang, og det bliver stort!

Samtlige fagforeninger, der har medlemmer på det offentlige område, arbejder på højtryk for at sikre en slagfærdig og synlig start på konflikten. Og det gør vi selvfølgelig også i Uddannelsesforbundet.
På næste torsdag - den 22. marts - er vi talstærkt repræsenteret på et stort møde i Fredericia med tillidsrepræsentanter fra alle fagforeningerne. Det bliver et historisk møde med mange tusinde tillidsrepræsentanter, og jeg er sikker på, at vingesuset vil kunne mærkes vidt omkring. Vi håber, at alle vore tillidsrepræsentanter på de offentlige områder vil komme og være med til at sikre, at konflikten bliver et samlet nej fra fagbevægelsen til de smuler, vi er blevet tilbudt, og et samlet ja til at sikre de offentlige ansatte respekt og gode arbejdsvilkår.

Husk, at det er alles konflikt

Selvom arbejdsgiverne har varslet en omfattende lockout, er ikke alle Uddannelsesforbundets offentligt ansatte medlemmer omfattet af en konflikt.
Medlemmer på erhvervsskolerne, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, kan ikke udtages til konflikt. På VUC og i ungdomsskolen findes der også tjenestemænd, som ikke kan udtages. Og på produktionsskolerne og i ungdomsskolerne er nogle medlemmer friholdt fra konflikten på grund af et særligt hensyn til elever eller dyr.
Det er naturligvis afgørende, at der ikke bliver set skævt til dem, fordi de passer deres arbejde, som de skal.
Samtidig er det afgørende, at de viser, at de støtter kollegernes konflikt. Konflikten handler også om at forbedre deres arbejdsvilkår. Kollegerne, der er omfattet af konflikten, tager den for holdet, og det skal naturligvis støttes af alle.
Det er vigtigt, at det ude på arbejdspladserne er helt tydeligt, hvem der  - som medlem af Uddannelsesforbundet - er med til at betale gildet. Derfor arbejder vi i Uddannelsesforbundet på at lave klistermærker, badges og andet materiale. Materiale, som jer, der er omfattet af konflikt, kan bruge under konflikten, mens I, der ikke er, kan bruge det ude på arbejdspladserne til at skilte med, at I er en del af konflikten.

Jeg håber ikke på konflikt

Endnu engang vil jeg sige, at vi på ingen måde håber på en konflikt, men vi frygter heller ikke, at den kommer. Vi vil ikke bøje os for diktater. Vi vil have en lønudvikling, der matcher de privates. Vi vil have aftalte vilkår for lærernes arbejdstid. Vi vil have bekræftet, at den betalte frokostpause er en del af vores overenskomst. Vi vil kort sagt ikke acceptere, at det offentlige arbejdsmarked bliver et sekunda arbejdsmarked!