Problemer med transporten til og fra arbejdspladsen er som udgangspunkt ikke en arbejdsgivers ansvar. Derfor risikerer du at blive trukket i løn, hvis du ikke møder til tiden under den forestående OK-konflikt, hvor store dele af den offentlige transport står til at lukke. Desuden kan ledelsen kræve, at de arbejdsopgaver, som ikke er blevet løst, løses på et andet tidspunkt.

Det almindelige og klare udgangspunkt i et ansættelsesforhold er nemlig, at en medarbejder skal møde til den aftalte eller planlagte tid. Udebliver medarbejderen uden en aftale med arbejdsgiveren, kan det blive betragtet som ulovlig udeblivelse, der kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Giv besked om forsinkelse
Bliver du derfor forsinket eller har svært ved at møde, skal du derfor give skolen besked hurtigst muligt, helst på skrift. Du har pligt til at gøre, hvad der står i din magt for at nå på arbejde til tiden.

Det er en konkret vurdering, hvorvidt du har gjort alt, hvad du kan for at nå frem. Hvis det vurderes, at man har gjort alt for at møde frem, betragtes situationen som en force majeure-lignende situation. Det betyder, at fraværet er lovligt, og dermed ikke vil være en saglig grund til bortvisning eller opsigelse.

Tag en drøftelse med lederen
Uddannelsesforbundet anbefaler, at du eller din tillidsrepræsentant, hvis du har tjenestemandslignende vilkår eller på anden måde ikke er omfattet af konflikten, drøfter med din arbejdsgiver på forhånd, hvordan situationen uden kollektiv trafik håndteres. For eksempel om det er muligt at bruge afspadsering, feriefridag, arbejde helt eller delvist hjemme, så løntræk undgås.