De sidste detaljer for lønnen kom på plads, da lærerorganisationerne og Moderniseringsstyrelsen ved forhandlinger onsdag før Kr. Himmelfartsdag afsluttede de specielle organisationsforhandlinger. Forhandlingerne var om den lille del af overenskomstresultatet, som specifikt er rettet mod Uddannelsesforbundets forskellige skoleområder og supplerer det generelle resultat.

Forhandlingerne handlede om at udmønte de sidste 0,23 procent af det samlede resultat i form af løn til de forskellige områder. Desuden var der mellem parterne enighed om i overenskomstperioden at drøfte et løn- og ansættelsesprojekt på erhvervsskoleområdet, og der blev over bordet talt om at påbegynde forhandlinger om en overenskomst for FGU, når der foreligger endelig lovgivning herom.     

Uddannelsesforbundets områder på det statslige områder blev forhandlet i et samarbejde med Lærernes Centralorganisation (LC). På produktionsskoleområdet deltog også Uddannelseslederne. Forhandlingerne drejede sig om erhvervsskoler, AMU, VUC, produktionsskoler, SKT, forsvarets civile faglærere, erhvervsakademier og professionshøjskoler, samt lærere ved de maritime uddannelser.

Overenskomstforliget kommer til samlet afstemning hos medlemmerne fra den 23. maj. Afstemningen sker elektronisk, og den afsluttes den 3. juni klokken 12.00.