De kommunalt ansatte lærere er blevet spurgt, om de vil godkende forligene, som deres fagforeninger indgik med kommunerne 27. april. Og svaret er ”ja”. Det viser det samlede resultat af lærerforbundenes urafstemninger.

Uddannelsesforbundets stemmer indgår i en samlet optælling for alle lærerforbundene med kommunalt ansatte medlemmer. Og her er der flere ja-stemmer end nej-stemmer. 76 procent stemte for og 24 procent imod.
Ser man isoleret Uddannelsesforbundets kommunalt ansatte medlemmer, stemte 79 procent ”ja”, mens 21 procent satte kryds ved ”nej”. Stemmeprocenten blev 57,3 den højeste i Uddannelsesforbundets historie.

- Efter et meget langt og svært forhandlingsforløb fik vi hevet nogle gode resultater hjem, men jo desværre ikke den arbejdstidsaftale, vi kom efter. Begge dele afspejler sig i afstemningsresultatet. Nu skal vi i arbejdstøjet og sikre, at arbejdstidskommissionen får et godt grundlag at komme med anbefalinger på. Overenskomstforhandlinger i år vil blive husket for et helt fantastisk sammenhold, og jeg er sikker på, de øvrige organisationer vil følge tæt med i, hvad der kommer til at ske med kommisionsarbejdet og de efterfølgende forhandlinger om lærernes arbejdstid, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018 og tre år frem.

Afventer øvrige forbund

At lærerne har sagt ”ja” til forliget, betyder dog ikke, at det er godkendt af de samlede lønmodtagerorganisationer på det kommunale område.
Stemmerne fra lærerorganisationerne kommer nemlig til at indgå i en samlet stillingtagen i Forhandlingsfællesskabet, der som paraplyorganisationen har forhandlet på lønmodtagernes vegne med kommunerne, repræsenteret af Kommunernes Landsforening (KL). Det resultat foreligger senest 6. juni.
Bliver det til ”nej” fra nogle af de andre fagforbund, foreligger der en situation, hvor nogle organisationer kan komme i konflikt.

Stats-stemmer tælles fortsat

Også de statsansatte medlemmer af Uddannelsesforbundet har stemt om det forlig, der blev landet i Forligsinstitutionen på det statslige område 28. april. De stemmer er talt op, men skal indgå i en samlet stillingtagen først hos Lærernes Centralorganisation og derefter hos Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) – den statslige pendant til Forhandlingsfællesskabet – før de offentliggøres. Det sker i løbet af 4. juni.