Det er kursisterne, der risikerer at blive de helt store tabere ved det nuværende takstsystem for dansk som andetsprog, hvis de ikke får den undervisning, de har brug for. Men det gør lærerne også, hvis de bliver presset til at få så mange sprogkursister igennem som muligt. Og det nuværende modultakstsystem kan i sig selv lægge op til snyd, når sprogcentrene skal udliciteres.  

En aktuel sag fra Næstved, der foreløbig er endt med, at kommunen har sagsøgt det sprogcenter, som tidligere har haft danskundervisningen, for svindel med modultest. Det får Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, til at advare politikerne mod konsekvenserne af det nuværende takstsystem. 

Overraskende mange bestod

I den aktuelle sag blev sprogopgaven i kommunen udliciteret ved årsskiftet og gik fra Næstved Sprog- og Integrationscenter, NSI, til Lærdansk. Ifølge det nuværende taxametersystem får et sprogcenter 30 procent af taksten, når det optager kursisterne, og 70 procent, når kursisterne består modultesten. Og det er her, det efter Uddannelsesforbundets mening risikerer at gå galt i en situation med udlicitering: 

- Det kan i sig selv animere udbyderne til at få kursisterne til prøve, men det kan gå rivende galt, når der samtidig er et stærkt politisk ønske om at udlicitere danskundervisningen, siger Hanne Pontoppidan og forklarer, at når en ny udbyder vinder opgaven i en kommune, så overtager den en række kursister, der har fået en del undervisning hos den gamle udbyder.  

- Men den gamle udbyder har ikke fået mere end 30 procent af taksten, og derfor ligger det næsten i kortene, at denne gamle udbyder vil forsøge at sende alle kursisterne op til modultest, inden man afleverer sprogopgaven til den nye udbyder. På den måde kan man få sine penge hjem og minimere tabet, siger hun.

I den aktuelle situation i Næstved Kommune blev man i december sidste år opmærksom på, at der var et overraskende stort antal kursister fra NSI, der bestod, og det fik sagen til at rulle, så Center for Arbejdsmarked, CAM, i kommunen januar fik det uafhængige revisionsfirma BDO til at undersøge eventuelle uregelmæssigheder. En undersøgelse, der ifølge BDO viste, at der havde været snyd med testene, så kursister, der ikke burde være bestået, bestod. Derfor blev de testet igen, og det viste sig, at nogle havde bestået eksamen, selv om de ikke kunne alfabetet. 

Takstsystemet skal ændres

Oveni verserer en sag mellem NSI og udbetaling af lønnen til lærerne. 

Hanne Pontoppidan vil nødig forholde sig til den konkrete sag, der endnu ikke er afsluttet. Men hun mener, at den viser de indbyggede problemer i det nuværende takstsystem: 

- Takstsystemet skal ændres. Vi vil i stedet have et taxameter per årskursist, der er tilmeldt undervisningen. Og så kan politikerne eventuelt supplere med et mindre færdiggørelsestaxameter, hvis de vil det, siger hun.