Stemmerne fra urafstemningen om det forlig, som blev indgået på det statslige område ved overenskomstforhandlingerne, er blevet talt op. Og et flertal af de statsansatte medlemmer af Uddannelsesforbundet har valgt at godkende forliget.
Helt præcist har 75 procent af Uddannelsesforbundets statsansatte medlemmer klikket på ”ja”, mens 25 procent har klikket på ”nej” ved afstemningen. Stemmeprocenten blev 59,9.

-Dejligt med en høj stemmeprocent, selv om man selvfølgelig altid gerne vil have alle med. Men det har været svært for mange at beslutte sig den her gang. Jeg er superglad for, at vi er endt med samme resultat af afstemningerne på det kommunale og det statslige område, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, og fortsætter:

- Med ja‘et i staten kan medlemmerne se frem til både lønstigninger, der ligger over prisudviklingen, og sikkerhed for den betalte spisepause. Og selv om medlemmerne på det statslige område ikke lægger erfaringer til den arbejdstidskommission, der nu går i gang på det kommunale område, så er Uddannelsesforbundet med i kommissionsarbejdet og kan sikre, at der også kommer fokus på skæve arbejdstider, hyppige omlægninger af tjenesten og lignende.

Enighed blandt statsansatte

Uddannelsesforbundets stemmer er indgået i en samlet stillingtagen for alle lærerforbund med statsansatte medlemmer i Lærernes Centralorganisations forretningsudvalg. Efterfølgende er afstemningsresultaterne om det statslige forlig indgået i en samlet stillingtagen hos Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Også her blev det til et ja til det statslige forlig, fordi alle centralorganisationer har godkendt resultatet. Dermed blev det statslige forlig stemt hjem.

CFU er den paraplyorganisation, som har forhandlet overenskomsten med Moderniseringstyrelsen, der blev landet i Forligsinstitutionen 28. april.

Slutter sig til kommunalt ansatte

Med ja’et til overenskomstaftalen slutter de statsansatte lærere sig til deres kommunalt ansatte kolleger.
Ser man isoleret på Uddannelsesforbundets kommunalt ansatte medlemmer, stemte 79 procent ja, mens 21procent satte kryds ved nej. Stemmeprocenten blev 57,3 procent.
De nye overenskomster gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018 og tre år frem.