Hvordan vil du undersøge effektiviteten af forberedelsen/“den gode kvalitet” på arbejdspladsen både før og efter mange undervisningstimer kontra forberedelsestiden derhjemme, når man er frisk?

- Jeg er ikke ekspert i, hvordan man laver spørgerammer, og hvordan vi vil undersøge det, kan jeg ikke sige noget om. Men der står i kommissoriet, at vi skal afklare, hvordan den nuværende organisering af arbejdstiden fungerer. Nærmere kan jeg ikke komme det nu.

Hvorfor har du sagt ja til jobbet, når du kun selv har været lærer i et år?

- Havde det været bedre at finde en, der var helt uden lærerbaggrund? Jeg har – også sideløbende med mit direktørjob – undervist i årevis og har i hvert fald et grundlag for at vide, hvad det vil sige at undervise og forberede sig, og hvad det kræver at få god undervisning til at fungere i praksis. Indrømmet, min praksiserfaring som lærer er lidt rusten, for jeg har været leder i 35 år, men udgangspunktet er jo også, at jeg skal favne både lærer- og lederperspektivet med det formål at skabe det bedste vilkår for, at lærerne kan præstere kvalificeret undervisning. Jeg har gennem hele mit arbejdsliv haft den slags opgaver, hvor jeg skulle tage hensyn til forskellige parter og vinkler, undersøge forskellige elementer og fremkomme med nogle forslag. Først og fremmest vil jeg dog bruge min viden om uddannelsesområdet og min evne til at få folk til at samarbejde og lægge processer professionelt an.

Kommer de forskellige indgåede lokalaftaler til at danne en form for rettesnor?

- Det er alt for tidligt at sige. Men det fremgår af vores kommissorium, at vi kan inddrage sådanne aftaler i vores arbejde.

Hvordan vil du sikre tid til forberedelse, så undervisningen får den ønskede kvalitet?

- Igen: Det er alt for tidligt i processen at svare på et sådant spørgsmål. Men der står i kommissoriet, at vi skal afklare, hvordan den nuværende organisering af arbejdstiden fungerer. Vi skal have fokus på, hvad god undervisning er, og hvad der skal til, før læreren føler, han eller hun kan magte den og på hvilken relation, der skal være mellem leder og lærer, som muliggør både et ledelsesrum og et professionsfagligt råderum. Og først når det er udredt, kan vi gå videre til at forholde os til nogle rids af anbefalinger om arbejdstid.

Hvordan vil du sikre, at kommissionens arbejde medfører konkrete forbedringer af lærernes arbejdsforhold?

- Jeg bliver nødt til at svare det samme som ovenfor. 

Hvad opfatter du som kvalitet i undervisningen - i folkeskolen og i forbindelse med voksenundervisning?

- Kvalitet i undervisning er et svært begreb at beskrive kort. For mange undervisere og uddannelsessøgende vil det være et differentieret og situationsbestemt begreb. Generelt gælder, at god undervisning er kendetegnet ved, at der er progression og differentiering, at den foretages af en lærer, der kan sin metier og føler, at hun kan magte opgaven, og at den bygger på den nyeste viden, indholdsmæssigt og metodisk.