Mindst 6.500 faglærte og ufaglærte ansatte i offentlige og private virksomheder får nu mulighed for gratis at videreuddanne sig og få et kvalifikationsløft.

I forbindelse med trepartsaftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2017, blev der afsat 65 millioner kroner årligt til nye muligheder for efteruddannelse af faglærte og ufaglærte i beskæftigelse. Der er oprettet en såkaldt omstillingsfond for 2018 og 2019, hvor man kan søge penge fra 1. august i år.

Uddannelse på akademi-og diplomniveau

Uddannelserne, der bliver støttet, er på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og maskinmesterskoler over hele landet. Pengene dækker deltagerbetalingen på offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.
Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kroner. pr. person årligt.

Ansøgningsfrist

Du kan søge om midlerne fra den 1. august – og du søger direkte hos udbyderne af uddannelserne. Har du allerede tilmeldt et kursus med start efter 1. august kan du også søge midler fra omstillingsfonden.

Rapport om pædagogisk praksis på AVU og produktionsskoler (pdf)