Rundt regnet hver sjette elev og kursist på erhvervsuddannelser og VUC tager illegale stoffer mindst en gang om måneden. Blandt produktionsskoleelever er det cirka hver ottende.

Det viste en undersøgelse blandt knap 3.000 unge allerede i 2014, men tallene holder stadig, fortæller hovedforfatteren af undersøgelsen, Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning.

Han har siden undersøgelsen set på de unge, som er nået dertil, at de er blevet indskrevet i misbrugsbehandling. Omkring halvdelen af dem, han og hans forskerkolleger har talt med, er i gang med en ungdomsuddannelse. Af dem går 17 procent på en produktionsskole, 14 procent på en erhvervsskole og syv procent på VUC, viser de nye tal fra rapporten ”Behandling af unge der misbruger stoffer”.

Når det gælder et forbrug af illegale stoffer, er der ikke den store forskel på gymnasierne og de forberedende uddannelser. Det ligger på et par gange om måneden. Men de forberedende uddannelser og erhvervsuddannelserne er overrepræsenteret, når det gælder et jævnligt forbrug, viser rapporten. Det vil sige mindst 8-10 gange om måneden.

- Det afspejler den forskel, der er på dem, der har et misbrug, og dem, der tager det lidt mere kontrolleret, forklarer Mads Uffe Pedersen.