Programmet havde fokus på arbejdere i den uformelle økonomi (som udgør 80-90 procent af landenes samlede økonomi), og skulle styrke fagbevægelsens kapacitet til at understøtte og udvikle arbejdere i små uformelle virksomheder som virksomhederne i at skabe netværk og kooperativer. Et element i samarbejdet var kompetenceudvikling i form af faglig træning (via AMU-lignende forløb) for at forbedre kvalitet i arbejde og produkter, og træning i basal regnskabsføring og forretningsudvikling. Samtidigt kunne der formidles viden om og arbejdes med faglige rettigheder og arbejdsmiljø.

I Benin samarbejder man med landsorganisationen UNSTB (Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin) og skræddernes fagforening SYNAPROTIC (Syndicat National des Professionnels de Tissage et de la Couture) om at etablere et fagligt netværk og kooperativ for skræddere. Det gør man for at skaffe øget omsætning og skabe anstændige jobs for skrædderne i den uformelle økonomi.

Dette arbejde er resulteret i, at en gruppe skræddere i Benin er gået sammen om at danne et kooperativ. Det har forbedret deres forretning, og de sælger nu også deres varer i udlandet.

En ekstra udløber af indsatsen i Benin er træningsforløb til gavn for både den enkelte skrædder og for lærlinge. UNSTB har sammen med skrædderne været med til at sammensætte et uddannelsesforløb for lærlingene. Derudover er der blevet sat en stopper for at ansætte lærlinge under 14 år. Det er grænsen for børnearbejde i Benin.

Læs mere hos Ulandssekretariatet