Onsdag formiddag mødtes kommunerne og LC, der forhandler på vegne af kommunalt ansatte lærere fra Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening.

Inden mødet havde Anders Bondo Christensen, der er formand for LC og chefforhandler for Forhandlingsfælleskabet, over for Altinget.dk udtrykt, at han håbede på at kunne ”sende hvid røg op”, når mødet var ovre.

Billedet med den hvide røg refererer til den skik, man har, når der skal vælges en ny pave – og hvor hvid røg signalerer, at man er nået til enighed. Og selv om Anders Bondo efter mødet betegnede det som ”værdifuldt” over for Folkeskolen.dk, er der endnu ingen hvide røgskyer over forhandlingerne.

Det betyder samtidig, at de øvrige lønmodtagerorganisationer inden for hele det offentlige område stadig holder igen med deres forhandlinger til overenskomsterne. De har nemlig aflagt, hvad der i medierne bliver kaldt en musketered om at afvente alle øvrige forhandlinger, indtil det ligger fast, at der kommer reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne.

Onsdagens møde bød dog heller ikke på konkrete forhandlinger. Formålet var med Anders Bondo Christensens ord snarere at gøre status og drøfte, hvordan parterne kommer videre.

Grunden til, at han betegner mødte som værdifuldt, er, at han håber, mødet kan fremme, at parterne er nået et skridt nærmere mod egentlige forhandlinger.

Uddannelsesforbundet: Stadig på standby

Hos Uddannelsesforbundet, der på det kommunale område repræsenterer lærere ved ungdomsskoler og sprogcentre samt vejledere i UU og på jobcentre, hæfter man sig ved, at der stadig er lang vej igen.

- De øvrige forhandlinger er stadig på standby, og vi fortsætter møderne med KL med henblik på at etablere reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid. Det er dog positivt, at vi stadig er på vej mod at finde hinanden. Og vi håber stadig, at vi ender med en aftale, siger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan.

Hun ser udfaldet af dagens møde som udtryk for, at KL er interesseret i at få løst udfordringer med de nuværende arbejdstidsregler, som blandt andet betyder, at lærerne ikke har forberedelsestid nok.

Forhandlinger med staten

At der i Uddannelsesforbundets optik ikke kan siges at være sendt røg op fra onsdagens møde skyldes, at der fortsat ikke er tale om egentlige forhandlinger om lærerens arbejdstid, men blot sonderinger i forhold til om der er grundlag for at gå i gang.

Samtidig repræsenterer KL som bekendt dog blot kommunerne.

- Desværre er vi ikke nået så langt på statens område. Det er bekymrende, påpeger Hanne Pontoppidan.

- Vi står med et kæmpe problem ude på skolerne. Vores medlemmer kan ikke levere undervisning med den rette kvalitet, og mange bliver decideret syge. Vi kan ikke fortsat leve med de regler, vi har nu. Vi skal simpelthen have en arbejdstidsaftale på plads, der understøtter et godt arbejdsmiljø ude på skolerne. Det burde arbejdsgiverne også være interesseret i, mener Hanne Pontoppidan.

Lønmodtagerorganisationernes musketered gælder ikke kun på det kommunale område, men også for de statsansatte lærere. Her sidder CFU, som blandt andet repræsenterer Uddannelsesforbundet, over for Moderniseringsstyrelsen, når der er kommet gang i reelle forhandlinger om lærerarbejdstid.