Ordblinde eksaminander kan fra 1. marts i år benytte ordforslagsprogrammer ved skriftlige prøver inden for forberedende voksenuddannelse (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), EUX-forløb og de gymnasiale uddannelser. Det har Undervisningsministeren netop givet tilladelse til. 

I dag kan eksaminanderne bruge ordforslagsprogrammer ved de fleste skriftlige prøver. Der er dog begrænsninger på brug af hjælpemidler ved nogle prøver, blandt andet delprøver. Det bliver nu ændret med den nye tilladelse.

Tilladelsen gælder for eksaminander, der er testet ordblinde og gennemfører prøver på særlige prøvevilkår, jævnfør paragraf 19 i den almene eksamensbekendtgørelse.

Tilladelsen omfatter også eventuelle skriftlige prøver i den kommende Forberedende Grunduddannelse