Mandag blev bolden givet op for forhandlinger om en aftale om lærernes arbejdstid mellem Kommunernes Landsforening, KL, og lærerorganisationerne.

Her er kampen så at sige blevet fløjtet i gang, efter at parterne er blevet enige om spillereglerne. Men når det gælder arbejdsgiveren på det statslige område, Moderniseringsstyrelsen, oplever lærerorganisationerne langt fra den samme vilje til at spille bold.

- Vi er stærkt indstillet på og villige til at forhandle og finde frem til løsninger. Det viser forløbet med KL, hvor vi nu er i gang med de reelle forhandlinger. Vi oplever dog overhovedet ikke samme velvilje fra Moderniseringsstyrelsen, fortæller Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

- Det er ikke til at forstå, at det skal være så svært for en arbejdsgiver at gå i reelle forhandlinger, om de problemer, deres medarbejdere har behov for at få løst. Moderniseringsstyrelsen bør jo også være interesseret i at finde en løsning, så vi atter kan få aftalt rammer om lærernes arbejdstid, uddyber forbundsformanden.

Bolden ligger hos Moderniseringsstyrelsen

Uddannelsesforbundet har i klare vendinger givet til kende over for arbejdsgiverne, at den nuværende lovgivning om lærernes arbejdstid - Lov 409 - ikke duer. Hverken for de kommunalt ansatte lærer ved ungdomsskoler og sprogcentre eller for de statsansatte lærere ved erhvervsskoler, AMU, VUC’er, produktionsskoler og daghøjskoler.

- Der er behov for aftalte rammer, der matcher det, andre offentligt ansatte arbejder efter, og som sikrer, at de ansatte kender deres arbejdstid og arbejdsopgaver og får opgjort deres arbejdstid korrekt, slår Hanne Pontoppidan fast.

Hun opfordrer derfor Moderniseringsstyrelsen til at komme ind i kampen og samarbejde om at sikre lærerne vilkår, så de har mulighed for at give deres unge og voksne elever og kursister god undervisning.

- Men bolden ligger altså på deres banehalvdel lige nu, pointerer Hanne Pontoppidan.