De seneste tre år er der ankommet knap dobbelt så mange konvolutter og e-mails om afskedigelsessager til konsulenterne i Uddannelsesforbundet, som i 2012-2014. Ingen af forbundets faggrupper er gået fri. Men særligt underviserne på erhvervsuddannelserne (EUD) og AMU har fået mange flere fyresedler.

Det fremgår af en optælling, som Uddannelsesforbundet har foretaget.

Kan ikke lige erstattes

Ser man alene på antallet af afskedigelsessager blandt EUD- og AMU-lærere, steg det til 894 i perioden 2015-2017 fra 322 i perioden 2012-2014.

- Det er ikke alene utroligt ærgerligt for de berørte lærere og deres elever, men også for samfundet som helhed. Der er behov for mere faglært arbejdskraft i Danmark. Og det behov kan kun blive dækket, hvis der er kompetente undervisere til at videregive fagkundskaber til de kommende generationer, påpeger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Årsagen til fyringerne blandt især EUD-lærerne er ifølge forbundet, at der har været og er en nedgang i aktiviteten på erhvervsuddannelserne. Det skyldes blandt andet, at færre elever søger ind på skolerne. Og det har ført til store fyringsrunder.

- Det er problematisk, at når først lærerne er afskediget, så risikerer vi, at den ekspertise, som de har bygget op igennem mange år, forsvinder med dem. Det er gedigne, dygtige og attraktive lærere, vi mister i de her store fyringsrunder, pointerer Hanne Pontoppidan.

Samtidig med den nedadgående aktivitet på skolerne, er taksterne til blandt andet undervisning også faldet. Dermed bliver skolerne ramt dobbelt på pengepungen.

Uddannelser rammes af besparelser

Ser man på det samlede antal afskedigelsessager på Uddannelsesforbundets områder, der blandt andet omfatter lærere ved VUC’erne, ungdomsskolerne, produktionsskolerne og de kommunale sprogcentre, er antallet af afskedigelsessager steget til 2.205 i 2015-2017 fra 1.173 i 2012-2014.

Også her skyldes det øgede antal fyringer ifølge Uddannelsesforbundet i høj grad fald i aktiviteten på skolerne.

Produktionsskolerne er eksempelvis ramt af et drastisk fald i elevtallet, efter at partierne bag finansloven 2017 nedsatte elevernes skoleydelse.

- Alle uddannelser er ramt af, at man på Christiansborg har gennemført den ene besparelse efter den anden de seneste år. Ingen uddannelsesinstitutioner går fri. Og det kan man aflæse direkte på skolernes vigtigste resurse – nemlig lærerne, forklarer Hanne Pontoppidan.