I ved det. Vi ved det. Og nogle arbejdsgivere ved det.

Hvis I skal være i stand til at levere ordentlig kvalitet i jeres undervisning, skal rammerne muliggøre det. Den arbejdstid, som er til rådighed, skal matche opgaverne. Arbejdstiden skal opgøres korrekt. Og jeres leder skal sørge for, at I har et overblik over, hvilke opgaver I skal løse, hvor meget tid I har til rådighed, og hvordan jeres opgaver skal balanceres.

Derfor er det også helt uacceptabelt, når en medlemsundersøgelse, som Uddannelsesforbundet har lavet sidste år som en optakt til de overenskomstforhandlinger, der er skudt i gang først i december 2017, viser store problemer på netop de parametre.

Hver tredje får ikke opgjort arbejdstid

I undersøgelsen vurderer 36 procent af Uddannelsesforbundets medlemmer på offentlige overenskomster, at arbejdstiden ikke opgøres korrekt. Samtidig mener 60 procent ikke, at tid og opgaver matcher hinanden, og kun 33 procent mener, at opgaveoversigterne giver et godt overblik over, hvilke opgaver, man skal løse.

Som optakt til OK18 spurgte Uddannelsesforbundets medlemmerne om en række spørgsmål vedrørende deres arbejdsliv. Her kan du se resultaterne af undersøgelser - både for alle medlemmer og fordelt på ansættelsesområder.

Medlemsundersøgelse - sprogcentreMedlemsundersøgelse - ungdomsskolerMedlemsundersøgelse - produktionsskolerMedlemsundersøgelse - oplysningforbund og daghøjskoler (FOAS)Medlemsundersøgelse - erhvervsskolerMedlemsundersøgelse - beskæftigelsesområdet og UUMedlemsundersøgelse - VUCMedlemsundersøgelse - samlet

Det er helt og aldeles uacceptabelt, at så mange oplever, at arbejdsgiverne ikke løfter det ansvar, de blev pålagt med lov 409, lyder det fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

- Da lov 409 blev indført, blev det arbejdsgivernes ansvar at tilrettelægge arbejdstiden og få dagligdagen til at fungere. Og selv om vi heldigvis ser, at det fungerer nogle steder, er der en uacceptabel høj andel af steder, hvor arbejdsgiverne ikke har løftet ansvaret. Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved”, siger hun.

Vi har jo en fælles interesse i, at det fungerer

Hun tager emnet op nu – under overenskomstforhandlingerne – og melder klart ud:

- Lov 409 har fejlet gevaldigt. Der er brug for en arbejdstidsaftale, som sikrer, at lærerne kan levere den nødvendige kvalitet i undervisningen uden at tage deres fritid i brug. Lærerne skal sikres tilstrækkelig tid til at gøre deres arbejde, og deres viden om, hvordan arbejdsdagen tilrettelægges så den optimale kvalitet opnås, skal selvfølgelig udnyttes.

Det budskab leverer hun også i Altinget Uddannelse i dag.

Samtidig anerkender Hanne Pontoppidan, at der er skoler, hvor tilrettelæggelsen fungerer godt. En del steder, har man aftalt sig til, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, og nogle steder, har ledelsen gået seriøst ind i dialogen med lærerne og skabt klare opgaveoversigter.

- Det ændrer bare ikke på de triste kendsgerninger i vores medlemsunderundersøgelse, som jo viser, at selv om nogle gør det godt, er der samtidig et uacceptabelt højt niveau af andre, som ikke gør det. Derfor er der brug for at ændre på rammerne for arbejdstiden, så vi sammen får det bedste resultat til glæde for både lærere, elever og ledere, understreger formanden.

- Vi kan ikke leve med at gå ud af OK18 med de regler, vi har nu. De virker ikke. Og vores medlemmer bliver syge. Arbejdsgiverne må nødvendigvis også have en interesse i, at vi sammen finder en bedre løsning, slår Hanne Pontoppidan fast.