To uger mere. Så lang tid har arbejdsgiverne og arbejdstagere på det offentlige område nu til at nå en aftale, efter at forligsmand Mette Christensen sent tirsdag har valgt at udsætte den varslede strejke og lockout med en ny runde af 14 dage. 

Men tiden gør det ikke alene, understreger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

-Hvis vi skal have nogen som helst chance for at lande et forlig i løbet af de her 14 dage er det bydende nødvendigt, at også arbejdsgiverne begynder at flytte sig, siger hun og uddyber:

- Vi har allerede givet os på flere områder, men har ikke mødt samme forhandlingsvilje fra den anden side af bordet. Og skal vi nå et forlig, må vi simpelthen have indrømmelser på vores tre helt centrale krav: Offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som privatansatte, den betalte spisepause skal skrives ind i overenskomsterne, og lærerne skal have en arbejdstidsaftale, så det ikke længere er en lov, der styrer tiden, er meldingen fra Pontoppidan.

Vi vil gøre vores

Næste møde mellem parterne er fredag den 20. april klokken 10. Her er forhandlerne blevet bedt om at medbringe tandbørste og sovepose, og der skal ikke herske tvivl om, at arbejdstagerne vil udnytte de 14 ekstra dage til at gøre alt, hvad de kan for at nå et forhandlet resultat.

- Vi har i flere omgange fremlagt, hvad vi ser som helt rimelige krav, og vi har også frafaldet nogle. De tre krav er helt centrale for os, og dem skal vi have løst. Vi vil fortsat gøre vores og arbejde benhårdt på at finde en løsning, så vi forhåbentlig undgår danmarkshistoriens største konflikt, som vil genere stort set hele den danske befolkning, siger Hanne Pontoppidan.

Ikke flere skud i bøssen

Der forhandles nu videre i Forligsinstitutionen, hvor Mette Christensen vil forsøge at få parterne til at komme tættere på hinanden og nå frem til et forlig. Imens betyder udsættelsen, at konflikten tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger.

Det betyder, at strejken kan sættes i værk den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018. Dog kan forligsmanden inden for de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. På femtedagen herefter vil en konflikt gå i gang.

Indtil videre betyder de 14 dagens udsættelse dog, at de medlemmer, som ind til nu har været strejke- og lockoutomfattede henholdsvis den 22. og 28. april, skal møde på arbejde, til en eventuel ny konfliktstart træder i kraft.

Meldingen fra forligsmanden ændrer imidlertid ikke på hvilke arbejdspladser, der er omfattet af konflikten. Det er fortsat de samme, som lønmodtagerorganisationerne har varslet strejke for, og som er ramt af arbejdsgivernes lockoutvarsel.