Ifølge den oprindelige køreplan for overenskomstforhandlingerne 2018 (OK18) skal aftalerne være på plads ved udgangen af februar – altså på under en uge. Den køreplan hænger dog i en noget tynd tråd. For allerede fra start er tidsplanen skredet.

Selv om arbejdsgiverne blev opfordret til at starte forhandlingerne op om lærernes arbejdstid allerede tilbage i oktober 2017, skete det ikke. Og den første håndfuld uger af 2018 gik derfor med en stillingskrig, hvor lønmodtagersiden måtte forlange, at arbejdsgiversiden gav en garanti for, at der ville være fair, frie og reelle forhandlinger om lærerens arbejdstid.

Det krav imødekom arbejdsgiversiden først i slutningen af januar. Eller rettere imødekom arbejdsgiverne det nok til, at lønmodtagersiden gik med til at begynde at forhandle om andre af OK18’s store temaer, såsom løn og betalt frokostpause. Allerede her var tidsplanen nemlig skredet betydeligt.

Mødeaktiviteten tiltager

De følgende uger var det dog fortsat begrænset, hvor mange møder der blev booket i forhandlernes kalendere.

Udmeldingerne fra forhandlingerne var lige så sparsomme. Det kom blot frem, at parterne stod meget langt fra hinanden, når det gjaldt præmisserne for forhandlingerne – blandt andet grundet stor uenighed om, hvor de offentligt ansattes lønniveau ligger i forhold til medarbejdere i den private sektor.

Den oprindelige køreplan for OK18

 

12. december 2017: Kravene på kommunernes og regionernes område udveksles.

15. december: Kravene på statens område udveksles.

19. december: Forhandlingerne på statens område starter.

21. december: Forhandlingerne på kommunernes og regionernes område starter.

14. februar 2018: Forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer medarbejdere i kommuner og regioner, og Kommunernes Landsforening, KL, forventes afsluttet.

20. februar: Forhandlinger om tværgående emner og aftaler mellem henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn forventes afsluttet.

28. februar: De generelle tværgående forhandlinger og forhandlingerne om organisationernes specielle krav skal efter køreplanen være afsluttet. Er det ikke muligt at nå et resultat, kan der varsles konflikt, som træder i kraft ved udløbet af de gældende overenskomster per 1. april 2018.

Marts: Både resultaterne af de tværgående og organisationernes egne forhandlinger sendes til urafstemning hos medlemmerne, såfremt der er opnået resultater.

April: Hvis der ikke er opnået en ny overenskomstaftale, kan der iværksættes konflikt, da de eksisterende overenskomster udløber per 1. april 2018.

Kilde: FAOS

Den reelle tidsplan for OK18

 

6. oktober 2017: Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, der repræsenterer medarbejdere i staten, og Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer medarbejdere i kommuner og regioner, opfordrer på alle offentlige organisationers vegne de kommunale og statslige arbejdsgivere til at starte reelle forhandlinger på lærerområdet.

4. december: Kommunernes Landsforening, KL, inviterer Lærernes Centralorganisation, LC, til møde om lærer-arbejdstiden.

15. december: Kravene på statens område udveksles.

15. december: Forhandlingsfællesskabet meddeler KL, at alle forhandlingsmøder om OK18 i staten er udsat, indtil der er reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.

19. december: CFU meddeler, at alle forhandlingsmøder om OK18 i staten er udsat, indtil lærerne får reelle arbejdstidsforhandlinger.

21. december: Kravene på kommunernes og regionernes område udveksles.

22. januar 2018: KL indvilliger i reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid. Forhandlingerne på kommunernes og regionernes område starter.

17. januar: De generelle forhandlingerne på statens område starter.

22. februar: Forhandlingerne på såvel statens som kommunernes og regionernes område er fortsat i gang.

Kilde: Uddannelsesforbundet

Først sidste uge kom der omsider for alvor skred i mødeaktiviteten, fordi den deadline, arbejdsgiverne selv har angivet, nærmede sig. Og siden er møderne blot tiltaget i både hyppighed og varighed.

Forhandlinger til ud på natten

Både tirsdag og onsdag i denne uge har parternes chefforhandlere siddet over for hinanden til ud på natten. Natten til torsdag skiltes topforhandlerne på det statslige område eksempelvis først klokken 2.

Aftalen mellem CFU, der forhandler på vegne af de statsansatte, og Moderniseringsstyrelsen, der er arbejdsgiveren på det statslige område, er at fortsætte torsdag eftermiddag, hvor de slap onsdag nat.