Op til Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts sættes gang i en kampagne, der skal rejse spørgsmålet om løn-åbenhed på arbejdspladserne - det vil sige få lønnen afdækket på de enkelte arbejdspladser og diskuteret den for i sidste ende at få udlignet uforklarlige lønforskelle. Kampagnen foregår desuden på sociale medier, primært Facebook, sekundært LinkedIn, twitter og instagram.

Med initiativet lægger organisationerne op til åbenhed om løn. Det kan handle om lønforskelle mellem kvinder og mænd, mellem danskere og nydanskere eller mellem løst og projekt-ansatte og fastansatte.Til kampagnen hører #deldinløn, hvor man kan dele egne historier, erfaringer og råd.

Du - og I - kan finde redskaber til at komme i gang med at få åbnet snakken om løn på #deldinløn.dk 

På selve dagen – den 8. marts – afholder de faglige organisationer arrangementer, der sætter fokus på ligeløn gennem løn-åbenhed.  Denne fælles indsats omfatter blandt andet en konference om eftermiddagen den 8. marts på Christiansborg: Er lønåbenhed vejen til ligeløn? Her vil VIVE præsentere en analyse af internationale erfaringer med åbenhed om løn.

Derudover vil der være ”Lønfest” den 8. marts i Dronningesalen i den Sorte Diamant (i København) klokken 16.00-20.00, der er åbent for alle. Blandt andet vil Kirten Precht og Kenn Warming, Institut for Menneskerettigheder, tale om åbenhed om løn på arbejdspladserne, ligesom Det Kønne Kartel vil spille op. 

Du kan tilmelde dig arrangementet her.