Forhandlingerne med den private sprogcenterudbyder FOAS (Folkeoplysningsorganisationernes Arbejdsgiversamarbejde) om en overenskomst for de ansatte på FOAS’ sprogcentre er stødt på grund, og Uddannelsesforbundet og Lærernes Centralorganisation har netop varslet konflikt på området.

Det sker, efter at Uddannelsesforbundet i lang tid har forsøgt at få gang i reelle forhandlinger med FOAS.

- FOAS vil ikke indgå i reelle overenskomstforhandlinger om hverken løn eller andre vilkår, medmindre de først får indfriet et ultimativt krav om, at alle bestemmelser om tid til forberedelse, pauser, varsler med mere bliver fjernet og erstattet af lederens suveræne ret til at bestemme over arbejdstiden, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

“Vi vil ikke forhandle med en pistol for panden. Vi vil hverken acceptere den måde at forhandle på eller acceptere at indgå en aftale, som vi med sikkerhed ved, at vores medlemmer ikke vil have.ˮ

Men Uddannelsesforbundet vil ikke forhandle med en pistol for panden.

- Vi kan hverken acceptere den måde at forhandle på eller acceptere at indgå en aftale, som vi med sikkerhed ved, at vores medlemmer ikke vil have. Vi ser nu ikke anden udvej end at varsle strejke i håb om, at dét vil føre til reelle forhandlinger eller til, at Forligsinstitutionen finder en løsning, som begge parter kan acceptere, lyder det fra Hanne Pontoppidan.

Hun håber stadig, at konflikten kan afværges, men hvis det ikke sker, vil konflikten gå i gang 14. januar 2019. Inden da vil parterne være blevet indkaldt til et møde i Forligsinstitutionen, og forligsmanden har mulighed for at udskyde konflikten i 14 dage.

Stiller sig i vejen for lønforhandlinger

Overenskomsten mellem FOAS og Uddannelsesforbundet skulle egentlig fornys fra 1. april 2018.

Det er traditionen, at parterne afventer de forhandlinger, som finder sted på det offentlige område, og at FOAS’ sprogcenteroverenskomst derefter bliver fornyet inden for samme økonomiske ramme.

“Selvfølgelig skal medlemmerne på dette område have forbedringer af samme størrelse, som medlemmerne på det offentlige område.ˮ

Men selv om der i april 2018 blev indgået et forlig på det offentlige område med en samlet ramme for lønstigninger på godt otte procent over de næste tre år, har det ikke været muligt at følge den tradition, fordi FOAS har stillet et ufravigeligt krav om, at alle bestemmelser om arbejdstid bliver fjernet, før de vil forhandle andre elementer som eksempelvis løn.

- Selvfølgelig skal medlemmerne på dette område have forbedringer af samme størrelse, som medlemmerne på det offentlige område, slår Hanne Pontoppidan fast.

Strejke på fire skoler og omfattende blokader

Uddannelsesforbundet har i første omgang varslet strejke på fire sprogcentre. Det gælder AOF Nordvest i Holbæk, AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter, Lærdansk Ringsted og Lærdansk Syddjurs.

Dermed er der udsigt til, at omkring 50 undervisere skal strejke fra midten af januar. Der kan komme flere skoler til, hvis konflikten varer længere tid.

Samtidig rammes hele området – det vil sige alle sprogcentre på FOAS’ sprogcenteroverenskomst – af omfattende blokader, hvilket betyder, at ingen medlemmer af Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening eller Frie Skolers Lærerforening må søge job eller lade sig ansætte på FOAS’ sprogcentre, så længe konflikten løber.

For Uddannelsesforbundets øvrige medlemmer gælder der desuden særlige regler for ind- og udmeldelse af Uddannelsesforbundet, fra en konflikt er varslet, og frem til den er tilbagebetalt.

Kun konflikt på sprogcenterområdet

FOAS er en arbejdsgiver-samarbejdsorganisation for folkeoplysende organisationer, herunder AOF, Daghøjskoleforeningen, FOF, LOF, FO og DOF. Også Dansk Flygtningehjælp er medlem af FOAS. 

Konflikten gælder alene ansatte, som er på FOAS’ sprogcenteroverenskomst, og altså ikke ansatte på FOAS’ almenoverenskomst.