Når den nye forberedende grunduddannelse (FGU) modtager de første elever i august næste år, er uddannelsen ikke bare ny for eleverne. Også lærere og ledere skal udfylde nye og ukendte roller. Mange af lærerne kender elevgruppen fra deres nuværende job, men rammerne for deres arbejde på FGU’en vil være anderledes end nu. Og hvad betyder det for lærerrollen?

Uddannelsesforbundet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der ligger under undervisningsministeriet, vil gerne høre dit bud på, hvordan du ønsker dig, at lærerens arbejdsopgaver og arbejdsliv ideelt set folder sig ud på FGU i 2020.

Derfor inviteres alle, der har interesse i FGU, til at deltage i en konkurrence om ønsker og visioner for lærerens arbejdsliv på den nye uddannelse.

Et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Uddannelsesforbundet og STUK vil udvælge det bedste indlæg. Vinderen vil få sit indlæg offentliggjort i Uddannelsesbladet i februar 2019 og på Undervisningsministeriets hjemmeside. Vinderen modtager desuden et gavekort fra Gavekortet.dk til en værdi af 500 kroner.

Alle indsendte indlæg vil blive offentliggjort på Uddannelsesforbundets hjemmeside.

Skriv din vision for FGU – sådan gør du

 

Opgave

  • Skriv om en dag eller en uge på FGU set fra en lærers perspektiv. Dit indlæg skal vise, hvordan arbejdslivet ideelt set udfolder sig for læreren i 2020 med fokus på den opgave, læreren løser i hverdagen. Lærerens perspektiv skal tage udgangspunkt i enten almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse eller erhvervsuddannelse og inddrage samarbejdsrelationer på tværs af fag
  • Dit indlæg må være maksimalt 7.000 tegn inklusiv mellemrum
  • I må gerne være flere forfattere på et indlæg
Deadline
  • Indlæggene skal være ankommet hos Uddannelsesforbundet senest den 7. januar 2019
Send
Inspiration