Den måde, trivsel og læring ledes på, når der arbejdes på hold, i klasser, på afsnit og på skoler, har afgørende betydning for arbejdsmiljøet og skolekulturen; ikke kun for eleverne, men i lige så høj grad for de professionelle selv. 

Nyt læringsmateriale fra Undervisningsministeriet  er forankret i nyeste forskning og klæder ledelse og fagprofessionelle på til at planlægge, gennemføre og evaluere lokalt tilpassede indsatser for at forebygge og stoppe mobning.

Materialet er modulopbygget og giver viden om mobningens mekanismer, og hvordan I konkret kan arbejde med at forebygge og håndtere mobning i den lokale praksis. Materialet indeholder tekster, fagvideoer, øvelser og forslag til, hvordan I kan bruge den nye viden i egen praksis ved hjælp af en håndteringsmodel.

Grundmodul 1: Viden om mobning

Dette modul kan I bruge til at styrke jeres viden og kompetencer om mobning som et socialt fænomen.

Modulet tilbyder jer teoretisk viden samt en introduktion til, hvordan I kan anvende denne viden i forhold til jeres praksis.

Grundmodul 2: Forebyggelse og intervention

Dette modul kan I bruge til at styrke jeres viden og kompetencer om håndtering af mobning.

Modulet tilbyder jer teoretisk viden samt en introduktion til, hvordan I kan anvende denne viden i forhold til jeres praksis. Materialet er ikke udviklet som en side med simple tips og tricks. Tværtimod skal materialet ses og tilgås som kompetenceudviklingsmateriale, der kræver en vis tid til fordybelse, for at I får det rette udbytte.

Grundmodul 3: Organisationsudvikling og implementering

Dette modul kan I bruge, hvis I ønsker at arbejde med forebyggelse og håndtering af mobning på et organisatorisk niveau. Modulet beskriver organisationer ud fra de tre områder: struktur, kultur og processer.

Temaet struktur omhandler formelle beskrivelser, bekendtgørelser og strategier. Temaet kultur handler om det uformelle i organisationer. Temaet processer handler om læring, forandring og implementering. Modulet sigter mod at give jer bedre mulighed for at forstå, forklare og forbedre forhold på det organisatoriske niveau i arbejdet med at forebygge og håndtere mobning.

Specialiseringsmodul

Mobningens (u)væsen er en dominerende og ødelæggende dynamik, der forekommer i de sociale kontekster, fællesskaber og arenaer, som de unge befinder sig i.

Mobning forekommer i forskellige former – fra de konkrete situationer, hvor nogen sprogligt eller på anden måde viser foragt og ringeagt over for en anden face to face – til de situationer, hvor der uploades digitale krænkelser af forskellig slags. 

At håndtere sådanne udfordringer kræver et samarbejde internt på ungdomsuddannelsen, men rækker langt ud over matriklen til andre aktører, lovgivere mv.

 

LÆS MERE

Her kan du finde et læringsmateriale, som kan bruges til læringsforløb eller kompetenceløft til ledelser og
fagpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Styrk jeres kompetencer med læringsmateriale om trivsel og mobning