Den forberedende grunduddannelse, FGU, skal have institutioner 27 steder i landet. Men det er indtil videre blot i Esbjerg, Sydfyn og Sydøstjylland, at man har ansat en chef for den lokale FGU-institution.

Selv om planen oprindeligt var, at de skulle være hyret senest 1. december i år, ser ansættelserne ud til at kunne trække sig helt frem til marts næste år.

Det er Uddannelsesforbundet, der – via medarbejderrepræsentanter i de 27 FGU-institutioners bestyrelser – som kan konstatere, at chef-ansættelserne ikke går som håbet.

- Meldingen fra de fleste af de 24 bestyrelser, der endnu ikke har fundet en leder, er, at de forventer at lederen kan starte 1. februar, fortæller Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Tovtrækning skyld i udsættelse

Der har aldrig været nogen nagelfast deadline for ansættelserne, men Undervisningsministeriet havde forventet, at lederne ville være fundet seneste, når julemåneden startede.

Det er imidlertid FGU-institutionernes bestyrelser, der har som opgave, at ansætte cheferne for FGU-institutionerne. Og bestyrelserne er kommet senere i gang med det arbejde end ventet.

Det skyldes længere tids tovtrækning mellem Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer kommunerne skulle have. Dermed blev bestyrelserne nedsat senere end planlagt.

Forbund: Problematisk for lærerne

Hos Uddannelsesforbundet finder man det problematisk, at ansættelserne trækker ud.

- Noget af det, de kommende FGU-lærere virkelig gerne vil vide, er selvfølgelig, hvem der bliver deres kommende leder. Så jo hurtigere det er afklaret, desto bedre, slår Hanne Pontoppidan fast.

Hun understreger, at det vigtigste dog er, at der findes de bedst mulige ledere til den nye skoleform. Men også her er der udfordringer, påpeger forbundsformanden.

- Den lønramme, som ministeriet arbejder med for lederne, er lavere, end hvad vi ser for sammenlignelige lederstillinger. Jeg kan frygte, at det kan medføre, at der er nogle potentielle ansøgere, der ikke finder lønnen attraktiv nok. Dermed kan der være færre, der søger, ligesom jeg kan frygte, at ansøgerfeltet ikke bliver bredt nok, advarer Hanne Pontoppidan.

At der går længere tid, inden FGU-institutionerne får deres ledere, kan ifølge Hanne Pontoppidan også betyde, at de opgaver, som lederne har i kalenderen i perioden frem mod, at FGU-skolerne åbner til sommer, vil blive rykket.

Læs mere

Overblik over FGU