Fraværet blandt flygtninge på sprogcentrene er steget, skriver DR P4 København på baggrund af tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Men bag stigningen gemmer dig sig to forhold. Det ene er, at flere flygtninge og familiesammenførte er kommet i job. Det andet er, at det tæller som fravær, når de for eksempel er i praktik eller til møde i kommunen og derfor ikke kan deltage i undervisningen. Det påpeger Uddannelsesforbundet.

- Flygtningene og indvandrere, der går på sprogcentrene, bliver jaget rundt i manegen. De skal passe deres undervisning, men de skal også tage de småjobs, der kommer, deltage i praktikker og gå til de møder, de bliver indkaldt til af kommunen. I det hierarki er undervisningen nederst, og derfor ser vi de høje fraværsprocenter, påpeger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Øget efterspørgsel efter arbejdskraft

Hun understreger, at der er kommet gang i hjulene i erhvervslivet, og at det har medført en stigning i fraværet på sprogcentrene.

Ligesom de borgmestre, som DR P4 København har talt med, fremhæver Hanne Pontoppidan, at langt flere flygtninge er kommet i job i perioden fra 2014 til 2017, som Økonomi- og Indenrigsministeriets tal dækker over.

- Det giver selvfølgelig også øget fravær, når man starter på et job. Så bruger man ligesom energien på det nye. Desuden kan der være en del forsinkelse på, før sprogcenteret underrettes om det fra kommunens side, og denne periode tæller som 100 procent fravær. Men det er altså ikke fair at slå på flygtningene, fordi de er kommet tættere på arbejdsmarkedet, pointerer forbundsformanden.

Hun foreslår, at man ændrer måden, fraværet opgøres på, så det bliver lovligt fravær, når man er i praktik og til møder i kommunen.