- Det er godt, at vi nu også kan støtte os op ad forskning, der præcis har set på sprogcenterområdet, når vi udtaler os om udliciteringens negative konsekvenser på arbejdsmiljøet og dermed indirekte på kvaliteten af undervisningen. 

Sådan siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan efter et nyt forskningsstudie er blevet offentliggjort. Studiet viser, at tilfredsheden med jobbet er højere blandt undervisere ansat på kommunale sprogcentre end på de sprogcentre, hvor kommunerne via udlicitering har valgt at lade en privat virksomhed stå for sprogundervisningen.

Det er professor Peter Dahler-Larsen fra Institut på Statskundskab på Københavns Universitet, der sammen med ph.d. Søren Kjær Foged, er kommet frem til resultaterne.  Forskningsstudiet har været undervejs gennem flere år, og viser blandt andet, at sproglærere på udliciterede skoler oplever et øget stressniveau. Formodentligt fordi de ved, at deres job kan være på spil ved næste udbudsrunde. Desuden tyder studiet også på, at de private sprogcentre kan lægge pres på sproglærerne i forhold til at få flere kursister til at bestå tests, så virksomheden kan leve op til kontrakterne med kommunerne. Det fremgår det blandt andet af en analyse fra forskerne i dagbladet Politiken.

- Siden undersøgelserne er blevet lavet er der løbet meget vand i åen, og priserne og presset i forbindelse med udliciteringer er steget markant, så jeg tror, resultaterne ville have været endnu tydeligere, hvis undersøgelsen var blevet lavet i dag, siger Hanne Pontoppidan.

Formanden tilføjer:

- En stor del af undervisningen i dansk som andet sprog er traditionelt blevet løst af private udbydere. Det har været helt uproblematisk. Det er udliciteringen og den evigt nedadgående prisspiral og store usikkerhed ved udbyderskift, den er gal med. Det håber jeg, den her rapport kan hjælpe med at sætte fokus på.