Mai-Britt Kristiansen er en af dem, der kan noget særligt. Hun er et fagligt fyrtårn med en stærk pædagogisk ballast og underviser kommende byggemontageteknikere på erhvervsskolen Tradium i Randers. Hun er især god til at rumme rigtig mange unge og til at få alle med. For sit virke modtog hun onsdag den 1. august den nyindstiftede pris: Byggeriets Faglærerpris.

- Det er ikke rigtigt gået op for mig endnu. Jeg gør jo bare det, jeg plejer. Jeg kan godt lide at se eleverne få succes. Det betyder meget for mig at se det lykkes for dem, fortæller Mai-Britt Kristiansen.

Prisen tildeles en faglærer og er et skulderklap til en god og inspirerende byggefaglærer fra en erhvervsskole, som på exceptionel og usædvanlig vis udmærker sig. En der virkelig brænder for at videregive viden, som er en støtte og bakker op om sine elever.

Lærere er fundament for branchen

Bag prisen står Uddannelsesforbundet og Boligfonden Kuben, der med prisen vil sætte fokus på høj faglighed, stolthed og godt håndværk i byggebranchen.

- Til godt byggeri har vi brug for dygtige håndværkere. Dygtige håndværkere starter med den inspirerende og motiverende faglærer, siger Sidse Buch, næstformanden for Boligfonden Kuben.

Godt håndværk bygger ifølge prisuddelerne på gode faglige kvalifikationer, viden og kompetencer. Derfor udgør undervisningen og dermed lærerne et afgørende fundament for byggebranchen.

- Den gode undervisning kommer, hvis man både har en stærk faglighed og faktisk også en rigtig velfungerende pædagogisk ballast, siger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan.

- Det er lige præcis det, vi gerne vil honorere med den her pris, supplerer Sidse Buch.

Om Byggeriets Faglærerpris

  • Byggeriets Faglærerpris er en ny pris, som skal uddeles af Boligfonden Kuben og Uddannelsesforbundet
  • Formålet med prisen er at give et skulderklap til en god og inspirerende byggefaglærer eller et byggefaglærerteam, som på usædvanlig vis har udmærket sig, der brænder for at videregive viden og er en støtte for og bakker op om eleverne
  • Pengene fra prisen skal give faglæreren eller teamet mulighed for at indhente ny viden og inspiration gennem en studierejse. Prisen skal dække rejseomkostninger, kursusafgifter, frikøb og eventuelle udgifter til formidling af udbyttet af studierejsen
Prisvinder evner at løfte mange  

Årets vinder, Mai-Britt Kristiansen, har arbejdet på Tradium i Randers siden 2014 og undervist tømrerelever på forskellige forløb. I dag underviser hun hovedsageligt byggemontageteknikere. Valget faldt på Mai-Britt Kristiansen, blandt andet fordi hun er særlig god til at rumme rigtig mange unge og til at løfte dem, fortæller Hanne Pontoppidan:

- Hun har en stærk fag-faglighed og en stærk pædagogisk ballast. Fordi hun evner at forene de to ting, så formår hun både at imødekomme fagets og den unges udviklingsbehov. Og hun forstår at variere sine pædagogiske tilgange og sikre, at hun når alle elever uden at gå på med kompromis med fagets faglighed.

Vil gerne se stavkirker

De 30.000 kroner, som følger med prisen, skal give Mai-Britt Kristiansen mulighed for at indhente ny viden og inspiration gennem en studierejse.

- Jeg kunne godt tænke mig at komme til Norge og se stavkirker. Det er fantastiske bygningsværker. Pengene rækker nok til mere, men jeg har ikke nået at tænke mere over det, siger Mai-Britt Kristiansen.

Bedømmelsesudvalget

  • Sidse Buch, næstformand i Boligfonden Kuben og konsulent i BAT-kartellet
  • Birgitte Johansen, sekretariatschef i Uddannelsesforbundet
  • Matthias Tesfaye, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet
  • Per Buron, Uddannelseschef for Byggeri, produktion og service, TEC
  • Peter Ølgaard, medlem af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, foreningsformand på Aarhus Tech og faglærer
  • Theis Fatum Carlsen, senior projektchef i Skills Denmark