I den resterende del af året kommer forarbejdet til FGU til at fylde meget i Uddannelsesforbundets kalender. Der skal fra politisk side også ses på erhvervsskolerne. Der skal forhandles overenskomst for Uddannelsesforbundets privatansatte medlemmer. Og så skal finansloven traditionen tro aftales.

 • Efteråret: Statsministeren bebudede i sin tale under Folketingets afslutningsdebat, at regeringen i løbet af efteråret vil komme med et udspil, som skal få flere til at søge ind på og fuldføre en erhvervsuddannelse.
 • Sidst i august: Forslaget til finanslov forventes fremsat.
 • Sidst i august: Forhandlingsmøde i overenskomstforhandlingerne for privatansatte på sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler.
 • 1. september: De første FGU-bestyrelser starter deres arbejde.
 • 10. september: Forslaget til finanslov for finansåret 2020 forventes at blive førstebehandlet.
 • Midt i september: Forhandlingsmøde i overenskomstforhandlingerne for privatansatte.
 • Oktober: Forlig i forhandlingsmøde i overenskomstforhandlingerne for privatansatte ventes opnået.
 • 2. oktober: Folketinget åbner.
 • 4. oktober: Der afholdes åbningsdebat i Folketinget.
 • 9.-11 oktober: Der skal afholdes dialogmøder om læreplanerne for FGU.
 • 1. november: De medarbejdere, der skal overdrages til FGU, udpeges.
 • 1. december: Lederne af FGU’erne ventes at blive ansat.