Der sker nu ændringer i den kommissionen, som skal komme med input til en ny arbejdstale for lærere i folkeskolen, ungdomsskolen og på kommunale sprogcentre.  På grund af sygdom i nærmeste familie træder lærer Gitte Grabov ud af kommissionen og erstattes derfor af en anden lærer.

Samtidig har Danmarks Lærerforening og KL foreslået at udvide kommissionen med yderligere en lærer og en skolechef for at styrke det praktiske fokus i arbejdet, hvilket kommissionsformand Per B. Christensen har imødekommet. De tre nye medlemmer er Lars Søltoft Buur Holmboe, lærer i Vejle, David Møller, lærer fra Stevns, og Flemming Skaarup, skolechef i Horsens Kommune.

”Jeg er ærgerlig over, at Gitte Grabov ikke kunne blive i kommissionen, men har naturligvis fuld respekt for, at hun på grund af sygdom i nærmeste familie har været nødt til at træde ud. Det har givet anledning til at genoverveje kommissionens sammensætning, og Danmarks Lærerforening, som en del af LC, og KL er kommet frem til et fælles ønske om at styrke den praktiske stemme i kommissionen. Derfor udvider vi med to stemmer fra virkeligheden. Jeg ser meget frem til samarbejdet,” siger Per B. Christensen.

Kommissionen begynder formelt sit arbejde den 1. september.
 

Mini-cv

på undersøgelseskommissionens medlemmer:


Formand: Per B. Christensen,
formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og medlem af ekspertgruppen vedr. læreruddannelsen, nuværende medlem af A. P. Møller Fondens vurderingsudvalg vedr. folkeskolemilliarden, tidligere børne- og kulturdirektør i Næstved og tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen.  Uddannet lærer.

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs, dommer i Arbejdsretten og tidligere afdelingschef af lovafdelingen i Justitsministeriet.

Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle Kommune, tidligere skoleleder i 12 år og tidligere tilknyttet University College Lillebælt som uddannelseschef på lærer – og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer.

Professor Lotte Bøgh Andersen, på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt på VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hun er desuden leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i offentlige (og private) organisationer. Senest var hun fra marts 2017 til juni 2018 medlem af Ledelseskommissionen.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College, Ph.d., har en omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder. Har forfattet flere bøger og videnskabelige artikler og har siddet med ved bordet i mange boards, råd og udvalg.

Lærer David Møller, Store Heddinge Skole i Stevns Kommune. Han har været it-ansvarlig og daglig leder af pædagogisk læringscenter (PLC), har været aktiv i det lokale arbejde med skoleudvikling og har bl.a. deltaget som medudvikler af Stevns Kommunes læse- og skrivekompetencecenter, hvor han aktuelt underviser. Folkeskolelærer siden 1999.

Lærer Lars Søltoft Buur Holmboe, Mølholmskolen i Vejle Kommune. Han har erfaring fra flere lokale udviklingsarbejder og er meget engageret i den lokale skoleudvikling i Vejle Kommune. Folkeskolelærer siden 2005

Skolechef Flemming Skaarup,Horsens Kommune, tidligere skolechef i Varde Kommune og tidligere skoleleder i Middelfart og viceskoleleder i Vejle. Uddannet lærer.