Det er min konflikt. Men det er også din konflikt.

Det er, hvad Uddannelsesforbundets næstformand, Morten Bay, gerne vil have alle forbundets medlemmer til fortælle omverdenen, hvis den konflikt, som har ulmet, siden overenskomstforhandlingerne blev indledt i december, bryder ud.

Derfor tager han i begyndelsen af april på turne til en række erhvervsskoler og til et par tillidsrepræsentantsmøder rundt om i landet for at fortælle de lærere, som ikke bliver omfattet af den varslede (og nu udsatte) konflikt, hvad der også er på spil for dem.

Når parterne ikke hinanden i de ekstra 14 dage, som forligsmand Mette Christensen har givet dem til at nå et forhandlet resultat, er der nemlig stadig udsigt til strejke og lockout fra henholdsvis den 22. og 28. april, ja, endog før, hvis forligsmanden opgiver, inden udsættelsesperioden udløber. Det kan hun gøre med fem dages varsel, så en konflikt kan starte på femtedagen efter, at hun opgiver. 

Lige gyldigt hvornår en eventuel konflikt træder i kraft, er det imidlertid vigtigt, at også de medlemmer, som ikke er omfattet at den varslede konflikt, forstår, at det også er deres kamp, der kæmpes, mener Morten Bay. Konflikten vedrører nemlig alle læreres arbejdsforhold – ikke kun de, som er udtaget til strejke eller ramt af lockout.

- Vi har været tvunget til at reagere på arbejdsgivernes pres på hele den offentlige sektor. Det handler ikke kun om løn, frokostpause og arbejdstid. Det, arbejdsgiverne er i gang med, stikker meget dybere. Grundholdningen hos arbejdsgiverne i KL og Moderniseringsstyrelsen er, at overenskomsterne er en hindring i at lede offentligt ansattes arbejde med regulativer og ledelsesretten, forklarer Morten Bay.

Derfor er konflikten ifølge ham en fælles kamp for alle lærere og deres kolleger i den øvrige offentlige sektor.

Sådan kan du vise din støtte

- Dem, der er udtaget til strejke og ramt af lockout, kæmper vores alles kamp – også dem som af den eller anden grund ikke er i eller skal i konflikt. Det er vores alles konflikt, og det er vigtigt, at alle støtter op om kampen for bedre arbejdsvilkår, understreger Morten Bay.

En måde, man ifølge næstformanden kan vise sin støtte på, er ved at iføre sig Uddannelsesforbundets badge, hvor der står ”Det er også min konflikt”. Dem vil han udlevere på de uddannelsessteder, han skal besøge.

En anden måde at vise sin støtte på, påpeger Morten Bay, er ved efter fyraften at deltage i nogle af de mange arrangementer, som vil blive afholdt i forbindelse med konflikten.

Her kommer næstformanden på besøg

  • 5. april: College 360, Silkeborg – frokostmøde
  • 5. april: Mercantec, Viborg – fyraftensmøde
  • 6. april: UCH, Holstebro – morgenmøde
  • 6. april: Ringkøbing – frokostmøde
  • 9. april: EUC Lillebælt, Fredericia – morgenmøde
  • 9. april: Rybners, Esbjerg – frokostmøde
  • 9. april: AMU-SYD-generalforsamling – aften